Technické vybavení

Technické vybavení:

Používáme technické vybavení představující špičku ve svém oboru – vibroberanidlo z produkce společnosti PTC - typ PTC 16 HFV s řízenou amplitudou vibrace, dále hydraulické beranidlo ICE 1223 C a pneumatická beranidla DEMAG VR8 a VR19.
 
 
 
  • Vibroberanidlo PTC 16 HFV
PTC vibrátory s řízenou amplitudou jsou ohleduplné k životnímu prostředí a ideální pro citlivé práce v historických centrech nebo v blízkosti budov. Vibrace do okolního prostředí jsou redukovány na minimum řízením amplitudy. Navíc jsou odstraněny škodlivé rezonance přenášené na výložník jeřábu a dovolují tak použít k práci vibroberanidla hydraulické mobilní jeřáby s teleskopickým výložníkem.

Vibroberanidla PTC z řady HFV plně vyhovují zpřísněným předpisům o povolených hladinách hluku a vibrací.

Vibroberanidlo PTC 16 HFV je možné použít pro beranění a vytahování všech druhů prvků (pažnic, I nebo H profilů, betonových a dřevěných pilot, apod.).
 
 
  • Hydraulické beranidlo ICE 1223 C
Hydraulické beranidlo ICE 1223 C je využíváno především pro beranění štětovnic. Zařízení je poháněno hydroagregátem ICE-CATTERPILLAR 300 a pracuje za pomoci autojeřábů AD 160 nebo AD20.

Předností vysokofrekvenčního beranidla z nabídky společnosti ICE je především nízká hmotnost, výhodná pro vytahování štětovnicových profilů.
 
 
  • Vzduchová nárazová beranidla DEMAG
V případě extrémně tvrdého podloží či za jinak komplikovaných okolností jsou práce prováděny pomocí pneumatického beranidla DEMAG VR8 nebo VR19 poháněného kompresorem DK 661 s přimazáváním stlačeného vzduchu.

Nárazové Beranidlo Demag se využívá pro zarážení profilů ve stísněných prostorech, při jejich trvalém zabudovávání, v nepříznivých geologických podmínkách nevhodných pro práce s vibroberanidly a při dotloukání larzen na požadovanou kótu paty štětovnic.