Čistírna odpadních vod ve Starém Plzenci projde rekonstrukcí, dobudována bude také vodovodní a kanalizační síť

Čistírna odpadních vod ve Starém Plzenci projde rekonstrukcí, dobudována bude také vodovodní a kanalizační síť

Úterý 16. října 2012 se na staroplzenecké čistírně odpadních vod neslo ve znamení slavnostního zahájení projektů „Kanalizace Malá Strana, Sedlec a rozšíření ČOV Starý Plzenec“ a „Rozšíření vodovodní sítě v Sedlci“. Součástí slavnostního zahájení bylo i poklepání základního kamene.

První z projektů řeší dostavbu kanalizace a modernizaci čistírny odpadních vod, druhá potom rozšíření vodovodní sítě v místní části Sedlec. „Město Starý Plzenec má v územním plánu schváleny nové rozvojové plochy k bydlení, kde předpokládá zvýšení počtu obyvatel ve městě a současně další potřebu pro vybudování infrastruktury v těchto rozvojových plochách k bydlení“, uvedla v průběhu slavnostního zahájení starostka Starého Plzence Vlasta Doláková. „To je i důvodem k modernizaci ČOV. Ta stávající navíc nevyhovuje svým výškovým umístěním a není ji proto možné zatížit odpadními vodami z celého území města včetně rozvojových ploch“, doplnila Doláková.

Celkové náklady na realizaci obou projektů dosáhnou výše 301,3 mil. Kč. Na financování projektu se podílí Státní fond životního prostředí České republiky částkou 10,5 mil. Kč a Fond soudržnosti EU přispěje částkou 178,9 mil. Kč. Zbývající část ve výši téměř 112 mil. Kč uhradí město Starý Plzenec s využitím úvěru a vratky DPH. Stavební práce byly zahájeny 1. října 2012 a dokončení celého projektu je naplánováno na 10. října 2014.

Přípravou projektové dokumentace byla pověřena společnost D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. Zpracovatelem žádostí byla společnost Allowance s.r.o. Vítězem výběrového řízení na zhotovitele stavby se stalo „Sdružení kanalizace a ČOV Starý Plzenec“ reprezentované společnostmi Čermák a Hrachovec a.s. a VCES a.s. „Při realizaci projektu bude vybudováno 10.209 metrů gravitační kanalizace, 1285 metrů tlakové kanalizace a pět čerpacích stanic“, přiblížil rozsah stavebních prací ředitel společnosti Čermák a Hrachovec a.s. Miroslav Volf. „K tomu ještě musíme připočítat 2025 metrů nových vodovodních řadů a samozřejmě rekonstrukci stávající čistírny odpadních vod. Její kapacita se tím zvýší ze stávajících 3900 EO na 8000 EO“, uzavřel Volf.

Smluvním provozovatelem kanalizační a vodovodní sítě a čistírny odpadních vod je v současné době Vodárna Plzeň a.s. Stávající smlouva o provozování je uzavřena do 31. prosince 2013. Po tomto datu bude vybrán nový provozovatel na základě výběrového řízení v souladu s metodikou Státního fondu životního prostředí.

Fotogalerie