ARKOS FORUM 2012

ARKOS FORUM
Sustainable Architecture & Construction

UDRŽITELNÁ RENOVACE
2. ročník, Praha
10. - 11. dubna 2012

Společnost VCES připravuje na měsíc duben společně se svým partnerem, developerskou společností CECOPRA, mezinárodní diskusní setkání ARKOS FORUM, zaměřené na otázky trvale udržitelné architektury a výstavby.

Letošní fórum naváže na úspěchy úvodního ročníku, který si kladl za cíl poukázat na možné budoucí cesty v udržitelné architektuře a nutnost "stavět jinak". Skutečně ekologicky odpovědná architektura by však neměla zapomínat ani na stávající výstavbu, představující až 95 % realitního fondu. Udržitelná renovace, téma aktuální v celé Evropě, se tak stane ústředním motivem i nadcházejícího ročníku setkání ARKOS FORUM.

Druhý ročník fóra zahájí v úterý 10. dubna 2012 úvodní přednáškou Philippe Madec, francouzský architekt a urbanista, mezinárodně uznávaný a oceňovaný za svůj praktický i teoretický přístup k udržitelné architektuře, a představí výzvy a principy této nové disciplíny, která se v současnosti rodí.

Středa 11. dubna 2012 bude patřit studijnímu dni s názvem "Proč a jak udržitelně renovovat stávající výstavbu". Uznávaní evropští architekti, projektanti a urbanisté představí konkrétní realizace svých projektů v zahraničí i v České republice.

Setkání ARKOS FORUM již tradičně doprovodí tematická výstava, tentokrát s podtitulem "Ekologické bydlení – Jakou architekturu pro udržitelná města?", připravená ve spolupráci s pařížskou Cité de l’Architecture & du Patrimoine. Výstava prezentuje příklady mezinárodních realizací ekologicky odpovědné architektury v době, která prosazuje významné změny ve způsobu našeho života. Výstava je volně přístupná v prostorách Paláce Křižík I na pražském Smíchově od 10. 4.-10. 6. 2012.

Pro další informace navštivte webové stránky fóra.

WWW.ARKOSFORUM.COM