Společnost VCES a.s. uveřejnila výroční zprávu za rok 2004

Ve čtvrtek 29. června 2005 společnost VCES uveřejnila výroční zprávu společnosti za rok 2004.

Společnost VCES a.s v roce 2004 dosáhla tržeb 3,085 mld. Kč a zisku před zdaněním ve výši 72,3 mil. Kč, čímž potvrdila svoji pozici mezi nejvýznamnějšími stavebními subjekty v České republice. Všechny ekonomické výsledky potvrdil nezávislý audit společnosti Pricewaterhouse Coopers.

V loňském roce společnost VCES a.s. zahájila řadu významných staveb v rámci České republiky. K nejvýznamnějším patří rekonstrukce kanalizační sítě v Olomouci, výstavba nového Knihovnicko-informačního centra v Hradci Králové, dostavba pavilonu v Ústavu péče o matku a dítě v Praze - Podolí nebo kardiocentra IKEM v Praze. I v roce 2004 společnost potvrzovala svoji mimořádně silnou pozici v segmentu vodohospodářských a ekologických staveb, když zahájil například výstavbu skupinového vodovodu Nymburk - Chotuc v hodnotě téměř 200 mil. Kč. Mimo to společnost VCES dokončila řadu dalších stavebních akcí, kdy za zmínku stojí především trojice nemocnic v Pardubickém kraji - Svitavách, Ústí nad Orlicí a Litomyšli.

Rok 2005 bude zřejmě pro stavební firmy jedním z nejúspěšnějších v historii. Například zásoba práce pro budoucí období dosahuje v rámci koncernu rekordních hodnot. V porovnání s rokem 2004 má k 31.3.2005 téměř o 1 mld. Kč na zásobě práce více, což představuje meziroční růst téměř 28 %. V roce 2004 se podařilo získat nové zakázky v hodnotě převyšující 3,3 mld. Kč. Tento objem nově získaných zakázek pak výrazně naplňuje i rok 2006.