Fakulta architektury, České vysoké učení technické v Praze

Specifikace projektu:

NázevFakulta architektury, České vysoké učení technické v Praze
KrajPraha
LokalitaPraha
ProjektantVPÚ DECO PRAHA a.s.
InvestorČeské vysoké učení technické v Praze
Zahájení výstavbyV/2009
Dokončení stavbyXI/2010
Objem výstavby100 a více mil. Kč
Typ zakázkystátní
Typ výstavbyStavby občanské vybavenosti - školy
Typ stavbyškola

Popis:

Objekt je navržen jako univerzální prostor pro vysokoškolskou výuku technických oborů. Sestává z hlavní hmoty půdorysného tvaru L velikosti cca 60/60 m, z níž vybíhají tři kvádry poslucháren. Budova má osm nadzemních a tři podzemní podlaží. Nadzemní podlaží jsou vertikálně propojena třemi atrii a prosvětlována prosklenou střechou. Podzemní podlaží jsou převážně určena pro parkování, v části jsou umístěny technická a hospodářská zázemí, občerstvení, planografie a sochařský ateliér. V přízemí se nachází hlavní vstup s recepcí, komunikační prostory, haly, studijní oddělení, centrální šatny a přednáškové sály s kapacitou od 80 do 300 posluchačů. V dalších podlažích jsou pracovny pedagogů, učebny, ateliéry a jiné výukové a speciální prostory. Kolem atrií spojují tyto místnosti ochozy a chodby. Uprostřed dispozic jsou navrženy sanitární zařízení, respiria a zasedací místnosti. V druhém nadzemním podlaží je provedeno napojení na sousední budovu fakulty stavební. Objekt je založen na pilotách. Nosnou konstrukci tvoří železobeton a výplňové zdivo. Střechy jsou ploché. Fasáda je kombinací betonových předsunutých stěn, lícového zdiva a plechového systému Prefa. V objektu je uplatněn systém ochlazování objektu formou přirozeného provětrávání, pomocí komínového efektu.