Základní škola Jiráskova získala nová sportoviště

Školský areál ve Vysokém Mýtě je kompletní. Poslední den školního roku 2004/5 děti Základní školy Jiráskova získaly nová sportoviště a stavební společnost VCES tak splnila svůj slib, který dala investorovi 1. září 2004.
Nové sportoviště vedle atletického oválu se dvěma dráhami zahrnuje také hřiště na malou kopanou, basketbalové hřiště, tenisový kurt a rozběžiště pro skok daleký. Variantně zde mohou vzniknout tři volejbalová hřiště. Atletický ovál a tenisový kurt má tartanový povrch, hřiště na malou kopanou a tenisový kurt pokrývá umělá tráva. Umělé osvětlení umožní využívat fotbalové a basketbalové hřiště i ve večerních hodinách.
Nový sportovní areál bude během dne sloužit žákům základní školy a družině, v odpoledních hodinách jej budou moci využívat i další školy z Vysokého Mýta. Město Vysoké Mýto i škola chtějí nabídnout využití sportovního areálu také obyvatelům města.
Dostavba školského areálu, která probíhala ve dvou etapách, si vyžádala celkové náklady ve výši 116 milionů Kč. Na financování se částkou necelých 30 milionů Kč podílelo město Vysoké Mýto, zbytek prostředků byl čerpán ze státního rozpočtu. Nejprve byla v rámci 1. etapy vybudována centrální kotelna v areálu bývalých kasáren a provedena rekonstrukce stravování ve stávající ZŠ Jiráskova. Ve druhé etapě následovala výstavba nového objektu pro třídy I. stupně, školní jídelny a spojovací chodby v areálu bývalých kasáren. V souvislosti s tím byly vybudovány inženýrské sítě, venkovní osvětlení, oplocení, komunikace a zpevněné plochy. Výstavba začala v roce 1998 a skončila v červnu 2005.
Zpracováním projektu byl pověřen architektonicko-projekční ateliér BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto. Stavební práce pak realizovala společnost VCES a.s.

Fotogalerie