ECOSITE

Účel: Ujištění o ekologické kvalitě

EcoSite je od ledna 2010 vnitrofiremní známka environmentální kvality staveniště firem skupiny Bouygues Construction. VCES a.s. je součástí této skupiny od roku 2006. Známkou může být oceněno staveniště, které splní jasně definovaná kritéria. Hodnocení provádí nestranný auditor skupiny Bouygues Construction. Hlavním záměrem je naplňovat ekologickou politiku, prokazovat našim klientům ohleduplnost k životnímu prostředí a trvalé úsilí vedoucí ke snižování ekologické stopy našich staveb. Součástí iniciativy EcoSite, která je nástrojem k prosazování záměrů ČSN EN ISO 14001:2005 a EMAS, je rovněž sdílení příkladů správné praxe v celé skupině Bouygues Construction a propagace této značky.
Obdržení známky EcoSite je oceněním ekologického úsilí celého realizačního týmu stavby, ale především ujištěním pro zákazníka, že při realizaci výstavby byly environmentální dopady vyloučeny nebo alespoň minimalizovány.

 

Cíl: Snížit negativní ekologické dopady staveniště na životní prostředí

Ve snaze zmírnit dopady své stavební činnosti na životní prostředí si skupina Bouygues Construction stanovila vlastní ekologické standardy závazné pro všechny její dceřiné společnosti a projekty.
Tyto standardy vycházejí z mezinárodní zkušenosti s legislativou v různých zemích, kde Bouygues Construction podniká. Byly rovněž využity mnohaleté zkušenosti z praxe na stavbách, které přinesly ověřené environmentální postupy. Standardy EcoSite jsou tak pro naše klienty zárukou, že budeme provádět stavební práce co nejšetrněji, s maximálním ohledem na životní prostředí včetně místních obyvatel. Standardy definují pro naše týmy jednoznačné ekologické cíle, kterých se při realizaci zakázek snaží dosáhnout. Jsou přitom plně respektovány národní zákony a ekologické možnosti regionu.

Fotogalerie