Nemocnice v Ústí nad Orlicí zmodernizovala lůžkovou část urologie

Nová lůžková stanice urologického oddělení Nemocnice v Ústí nad Orlicí začíná v těchto dnech sloužit pacientům. V průběhu letošních prázdnin stavební společnost VCES a.s. kompletně zmodernizovala lůžkové oddělení urologie s důrazem na hygienické zázemí pro pacienty, na pokoje zvýšené péče pro pacienty po operacích a moderně řešenou sesternu i zázemí pro personál. Modernizovaná lůžková stanice urologického oddělení tak má k dispozici 20 lůžek. Modernizace oddělení přinese především zkvalitnění péče o pacienty. Vedle modernizace lůžkové části byla provedena také rekonstrukce rozvodů klimatizace pro operační sály ve druhém podlaží.

V průběhu II. etapy rekonstrukce a dostavby nemocnice, která si vyžádala investice ve výši celkem 360 milionů Kč, byly od konce roku 2001 postupně uvedeny do provozu centrální sterilizace, trafostanice a náhradní zdroj, v roce 2003 byly otevřeny nová porodnice a oddělení ARO s jednotkou intenzivní péče chirurgických oborů a na jaře roku 2004 byly dokončeny prostory jednotky intenzivní péče interních oborů. V říjnu loňského roku pak nemocnice převzala nové radiodiagnostické pracoviště, ambulantní část chirurgického a urologického oddělení a lůžkovou část chirurgické traumatologie. Zprovozněny byly i nově rekonstruované šatny pro sestry. Na jaře letošního roku nemocnice převzala rekonstruovaná lůžková oddělení chirurgie a gynekologie včetně nově rekonstruovaných pokojů pro lékaře a primáře. Na celou investiční akci částkou 246 milionů Kč přispěl státní rozpočet, Pardubický kraj 97 miliony korun a nemocnice se podílela 17 miliony Kč.
II. etapa rekonstrukce a dostavby Nemocnice v Ústí nad Orlicí byla zahájena 23. listopadu 2001. Veškeré stavební práce probíhaly většinou za plného provozu nemocnice, což kladlo vysoké nároky jak na lékaře a zdravotnický personál, tak i na stavební dělníky a techniky. Architektonické řešení zpracovala společnost DOMY s.r.o. Praha a zodpovědným projektantem byla společnost BKN s.r.o. z Vysokého Mýta. Projekt zdravotnické technologie dodala společnost CHIRADIS s.r.o. Brno. Stavební práce realizovala společnost VCES a.s., odštěpný závod OLOMOUC.