V Olomouci vyrostou dvě nová výzkumná centra

V Olomouci vyrostou dvě nová výzkumná centra

Dvě nová vědecko-výzkumná centra rozšíří Centrum vědy a vzdělávání PřF UP Olomouc-Holice. Výstavba Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (C. R. Haná) a Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) byla slavnostně zahájena v pátek 8. dubna 2011 za účasti zástupců univerzity, města, kraje, ministerstev školství a zemědělství a dalších institucí slavnostním položením společného základního kamene.

Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (C. R. Haná) i Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (RCPTM), jsou svým zaměřením unikátní a patří mezi projekty financované z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Spolu s projektem Biomedicína pro regionální rozvoj a lidské zdroje (BIOMEDREG) se řadí k novým klíčovým vědecko-výzkumným centrům Univerzity Palackého.

Realizace projektu C. R. Haná odstartovala 1. března 2010 a realizace projektu RCPTM 1. 10. 2010. Během uplynulého roku byly na stávajících pracovištích Přírodovědecké fakulty UP a i partnerských institucí – Ústavu experimentální botaniky AV ČR a Výzkumného ústavu rostlinné výroby – zahájeny klíčové vědecké aktivity center. Tyto aktivity zahrnují celou škálu oblastí intenzivního výzkumu, v případě C. R. Haná zejména v oblasti proteinové biotechnologie, rostlinné biotechnologie, chemické biologie a genetiky a v případě RCPTM zejména v oblastech nanotechnologie, chemie a optika.

Centrum regionu Haná zahrnuje stavbu čtyř objektů o celkové užitkové ploše přes 7 tis. m2. Novostavby budou sloužit pro Technologické centrum, Centrum molekulární biologie a genetiky, Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin a Centrum aplikovaného zemědělského výzkumu. Celková dotace projektu dosáhne 832 mil. Kč, samotná stavba včetně unikátních technologií představuje investici přes 500 mil. Kč a přístrojové vybavení asi 150 mil. Kč. Předání objektů k výzkumu se uskuteční koncem roku 2012.

Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů představuje stavbu jednoho objektu o užitkové ploše přes 5 tis. m2 s investicí ve výši 150 miliónů korun. Přibližně stejná částka, téměř 150 milionů, bude investována do přístrojového vybavení jeho laboratoří. V Olomouci tím vznikne špičkové vědecké centrum vybavené těmi nejmodernějšími technologiemi v oblasti nanotechnologického a optického výzkumu.

Vybudování infrastruktury projektu C. R. Haná a Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů, které zajišťuje sdružení „VCES-EUROGEMA-MERCI, REGIONÁLNÍ CENTRA, OLOMOUC“, bylo zahájeno převzetím staveniště 22. února 2011. Objekty C. R. Haná by měly být dokončeny do konce roku 2012 a objekt G, který bude sloužit RCPTM, bude objednateli předán do 30. 4. 2013. Na přípravě architektonického návrhu a zpracování projektové dokumentace pro obě nová centra spojily své síly doc. Ing. arch. Vladimír Vychodil, CSc. a společnosti Stavoprojekt Olomouc a. s. a ALFAPROJEKT Olomouc, a.s.

Klíčem k úspěchu a udržitelnosti obou pracovišť je zapojení kvalitních vědeckých pracovníků. V současné době se na výzkumu v centrech podílí více než 115 vědců. Nelze také zapomenout na fakt, že výstavba nových objektů přinese také nová pracovní místa – C. R. Haná jich do budoucna nabídne 80 a RCPTM dalších 70, a to především pro vysoce kvalifikované odborníky a absolventy vysokých škol.

Fotogalerie