V Rychnově nad Kněžnou otevřeli novou požární stanici

V Rychnově nad Kněžnou otevřeli novou požární stanici

Rychnovští profesionální hasiči se dočkali nové požární stanice. Ta byla ve čtvrtek 7. dubna 2011 otevřena v lokalitě Na Spravedlnosti v Rychnově nad Kněžnou. Slavnostního přestřižení pásky se ujali ministr vnitra ČR Radek John, hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc a zástupci Hasičského záchranného sboru České republiky.

Nová požární stanice a sídlo územního odboru Rychnov nad Kněžnou byly vybudovány jako součást průmyslové zóny Solnice - Kvasiny. Tím, že se nová požární stanice nachází v blízkosti silnice číslo 14, dojde k výraznému zkrácení dojezdových časů hasičů. Výrazně se tak sníží náklady investorů na požární ochranu objektů. Částku na financování projektu nové požární stanice včetně pomocných objektů v celkové výši 219 mil. Kč poskytlo Ministerstva financí ČR prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu a agentury CZECHINVEST. Královéhradecký kraj uhradil náklady ve výši 4 mil. Kč za projektovou dokumentaci a technický dozor investora.

Do nové požární stanice se jako první v únoru po nainstalování potřebných technologií přestěhovalo operační středisko rychnovských hasičů. Postupně do nového objektu zamířili také hasiči v nepřetržité směně s výjezdovou technikou. První ostrý výjezd z nové požární stanice přišel 3. března před polednem, kdy jednotka vyjížděla k požáru travního porostu do Lokota. Nová požární stanice disponuje garážemi pro 14 hasičských vozidel a poskytuje kompletní zázemí pro hasiče v nepřetržité směně a prostory pro krizové řízení a speciální služby. Součástí požární stanice jsou také moderní učebny, tělocvična a venkovní sportoviště, která ale nebudou sloužit jen rychnovským hasičům. S těmi se již dohodla Policie ČR na využívání tělocvičny a venkovních sportovišť a dobrovolní hasiči pak budou prostor sportoviště s cvičnou věží využívat pro výcvik a soutěže v požárním sportu.

Hasiči z požární stanice v Rychnově nad Kněžnou nezasahují pouze ve svém okrese. Podle aktuální potřeby vypomáhají svým kolegům nejen v rámci sousedních okresů Královéhradeckého kraje, ale i v Pardubickém kraji. Díky své poloze „příhraničního“ okresu a mezinárodním dohodám zasahují v rámci přeshraniční spolupráce také na území Polska.

Projektovou dokumentaci připravila společnost Centrum Pardubice, projektový ateliér, s.r.o., výstavbou pak byla pověřena společnost VCES a.s. Staveniště projektový tým převzal v pondělí 11. května 2009 a ihned byly zahájeny přípravné práce. Při slavnostním zahájení zazněl slib dokončit hlavní objekt v srpnu 2010, což se bezezbytku podařilo. V listopadu 2010 potom byla předána celá nová požární stanice včetně pomocných objektů.

Fotogalerie