ARKOS FORUM - Sustainable Architecture & Construction

ARKOS FORUM
Sustainable Architecture & Construction

PRAHA, 5. - 6. DUBNA 2011

FÓRUM PRO VÝSTAVBU JINAK

Společnost VCES připravuje společně se svými partnery, developerskou společností CECOPRA a Českým vysokým učením technickým v Praze, na počátek měsíce dubna mezinárodní diskusní fórum zaměřené na otázky trvale udržitelné architektury a výstavby, reagující na problematiku stále omezenějších zdrojů naší planety. Architekti, stavební společnosti i projektanti jsou si vědomi vlastní odpovědnosti a snaží se projektovat a stavět jinak – experimentují s novými metodami, technikami i stavebními systémy, tak aby mohli nabídnou klientům skutečně ekologicky šetrné budovy.

Cílem úvodního ročníku je nabídnout všem pražským a českým subjektům z oboru stavebnictví možnost seznámit se s rozsahem a skutečným stavem probíhajících změn, pochopit jejich výzvy a perspektivy. Toto fórum se ale zároveň snaží i o poskytnutí co nejkonkrétnějších a nejaktuálnějších informací o postupech trvale udržitelné výstavby, o technologických, ekonomických i legislativních aspektech...

První ročník fóra proběhne ve znamení tří hlavních událostí: hlavní úvodní přednášky architektky Françoise-Hélène Jourda, výstavy « Global Award for Sustainable Architecture » připravené Cité de l’Architecture & du Patrimoine v Paříži, studijního dne v prostorách nové budovy Fakulty architektury ČVUT za účasti předních evropských odborníků.

Pro další informace navštivte webové stránky fóra.

WWW.ARKOSFORUM.COM