Společnost VCES postaví novou centrálu Komerční banky

Společnost VCES buduje novou centrálu Komerční banky

Ve druhé polovině září 2010 společnost VCES úspěšně uzavřela období příprav podpisem smlouvy s developerskou společností FINEP a stala se dodavatelem stavebních prací nově budované centrály Komerční banky v pražských Stodůlkách. Společnost VCES tak i nadále posiluje svou pozici silného hráče na českém stavebním trhu a po výstavbě nové fakulty architektury ČVUT přidává do svého portfolia další významný projekt.

Uskupení společnosti FINEP a VCES zvítězilo ve výběrovém řízení s architektonickým návrhem atelieru AHK Architekti s.r.o., který novou centrálu zasadil do jihozápadní části Prahy v nově budované moderní městské čtvrti City West. Ta v sobě skloubí kancelářské prostory, bytové domy, kavárny, restaurace a síť obchodů.

Kromě vhodného výběru lokality s vynikající dostupností, přímého napojení metra a atraktivního architektonického návrhu, patřily mezi klíčové faktory úspěchu především schopnost technického úseku společnosti VCES nabídnout klientovi efektivní optimalizace projektového řešení již v přípravné fázi projektu a v neposlední řadě i možnost výstavby podle kritérií mezinárodní certifikace BREEAM. Centrála Komerční banky bude vůbec prvním projektem v Čechách a na Slovensku, který bude tímto způsobem realizován. Důsledné naplnění požadavků certifikace BREEAM vytvoří podmínky pro ekologicky přátelský přístup celého projektu k životnímu prostředí díky použitým postupům, materiálům a technologiím v době výstavby i v průběhu vlastního provozu po dokončení.

Výstavba nové centrály Komerční banky, která patří do finanční skupiny francouzské společnosti Société Générale, byla zahájena v září 2010 a její dokončení je plánováno na únor 2012. V první etapě bude vybudován první ze dvou objektů se sedmi nadzemními a třemi podzemními podlažími. O mimořádném rozsahu projektu svědčí i celkové parametry objektu: zastavěná plocha – 3 500m2, stavební jáma –40 000 m3, použitý beton – 14 000 m3, ocelová výztuž – 1 500 tun.

Fotogalerie