Mšené-lázně modernizuje školu

Základní škola obce Mšené-lázně zažívá v těchto dnech intenzívní stavební ruch. Jen co se v červnu rozloučila se svými žáky, nastoupila do školy stavební firma VCES, aby ji nákladem 66,5 milionů korun výrazně modernizovala.

Návrh na rekonstrukci školy vznikl před pěti lety, kdy obec chtěla dostavět v půdním prostoru specializované učebny a kabinety, které ve škole nebyly. Nevyhovovala ani školní kuchyně, ani sociální zařízení pro žáky a učitele. Nová škola bude mít 10 tříd, které bude navštěvovat 230 žáků ze Mšeného-lázní a sedmi okolních obcí. Rekonstrukcí vznikne moderní škola se specializovanými učebnami chemie, fyziky a jazyků, hudební třídou, keramickou dílnou a počítačovou učebnou. Vedle těchto tříd budou kabinety pro učitele. Naprosto se také změní zařízení kuchyně a jídelny.
Na financování modernizace školy by se 90 % měl podílet státní rozpočet a zbytek peněz bude hradit obec ze svého rozpočtu. Do modernizované školy by se žáci měli vrátit v na začátku příštího školního roku.
Autorem projektu modernizace školy je společnost Baube, projekční kancelář. Realizací stavby byla pověřena společnost VCES a.s., odštěpný závod PREMING.
Obec Mšené-lázně v minulých letech investovala téměř 100 milionů Kč do inženýrských sítí v obci Mšené-lázně a místních částech Brníkov, Podbradec, Ječovice s osadou Bohdál, Ředhošť s osadou Loucká. Po mnoha letech ukládání peněz pod zem se začínají upravovat povrchy komunikací, zatím v lázeňské části obce Mšené-lázně jsou připraveny projekty na rekonstrukci parku středu obce, úprav zeleně a rekonstrukce vozovek ve všech místních částech. Za nejdůležitější investici pro budoucnost však zastupitelstvo obce považuje právě rekonstrukci základní školy.