Nová základní škola v Říčanech přivítala své žáky

Nová základní škola v Říčanech přivítala své žáky

Začátek nového školního roku v Říčanech byl ve znamení napjatého očekávání. Na své žáky zde totiž čekala Nová základní škola, která byla ve čtvrtek 2. září 2010 slavnostně otevřena.

Obyvatelé Říčan jsou na svoji novou školu náležitě pyšní. „Je jen málo starostů, kteří mají možnost být u toho, když se otevírá nová škola,“ neskrývala svoji radost starostka Říčan Adriena Mrázová. „Říčany zahajovaly výuku v nové škole naposledy před 100 lety, v celé České republice pak nová škola na zelené louce vyrostla před více než dvaceti lety.“ K výstavbě nové školy Říčany přistoupily především z kapacitních důvodů. Hlavním důvodem byl nedostatek míst ve stávajících třech základních školách. Vzdělávání žáků  bylo zajištěno jenom tím, že se učilo, kde se dalo - v budově bývalého soudu, mateřské škole nebo autoškole. V průběhu času došlo v těchto prostorách ke zrušení odborných učeben, které se změnily na kmenové třídy.

Nová škola má kapacitu 540 žáků v celkem 18 třídách. Kromě toho zde budou dvě třídy předškolního vzdělávání, školní družina pro 150 žáků a v budoucnu bude v případě zájmu otevřen i školní klub pro starší žáky. Vedle kmenových učeben má škola k dispozici specializované učebny pro jazykovou, výtvarnou a rukodělnou výchovu, počítačové učebny, učebnu pro přírodovědné předměty, hudební a přednáškový sál. Některé třídy a specializované učebny jsou vybaveny multimediálními dotykovými tabulemi. Škola disponuje také dvěma tělocvičnami, které zaujmou netradičním řešením akustiky. Součástí školy je též jídelna s kapacitou 1500 jídel denně. Co nové škole zatím chybí jsou venkovní sportoviště. „Město Říčany intenzivně pracuje na získání finančních prostředků na dostavbu venkovního areálu. Už nyní máme připraveny podklady pro podání žádostí ve všech dostupných dotačních programech,“ přiblížila další plány starostka Adriena Mrázová.

Celkové náklady na výstavbu nové školy dosáhly výše 376 mil. Kč. Město ze svého rozpočtu uhradilo 220 mil. Kč a zbývající část ve výši 156 mil. Kč poskytlo formou dotace Ministerstvo financí ČR. Výraznou finanční úlevou pro Říčany pak bylo bezplatné převedení pozemků pro stavbu od hlavního města Prahy.

Zpracováním projektu Nové základní školy v Říčanech byl pověřen projekční atelier S-projekt plus, a.s. Vlastní realizaci projektu potom 7. července 2008 zahájila společnost VCES a.s. „Postavit základní školu na zelené louce byla pro společnost velká výzva, kterou nedostáváte každý den. Věřím, že jsme nejen zastupitele, ale i všechny obyvatele Říčan přesvědčili o kvalitě naší práce,“ řekl Martin Bašek, obchodní ředitel společnosti VCES a.s. „Žákům školy, jejich rodičům i učitelskému sboru přeji, aby jim škola sloužila podle jejich představ,“ uzavřel Bašek.

Fotogalerie