Obec Jesenice převzala novou čistírnu odpadních vod

Obec Jesenice převzala novou čistírnu odpadních vod

Zastaralá technologie a nedostatečná kapacita stávající čistírny odpadních vod – to byly hlavní důvody, pro které obec Jesenice přistoupila k výstavbě nové čistírny odpadních vod. Její výstavba byla zahájena v říjnu 2008 a po dvou letech pak mohl starosta obce Jesenice Ing. Zdeněk Pánek převzít pomyslné klíče od nové čistírny odpadních vod.

Nová čistírna odpadních vod je umístěna v jednom zastřešeném objektu o tvaru písmene L a půdorysných rozměrech 44,5 x 27 metru. Uvnitř budovy je soustředěna celá technologie od hrubého předčištění přes dešťovou nádrž, biologické linky a dosazovací nádrže až po kalové hospodářství. „Součástí projektu jsou také komunikace, oplocení, trubní a kabelové vedení a také úpravy stávajícího odlehčovacího objektu“, uvedl při slavnostním předání nové čistírny odpadních vod starosta obce Jesenice Ing. Zdeněk Pánek. Nová čistírna odpadních vod má kapacitu 7500 EO, což dostatečně pokrývá nejen stávající potřebu, ale i další plánovaný rozvoj obce.

Přípravné stavební práce zahájila společnost VCES a.s., která byla vybrána pro realizaci projektu, v souladu s harmonogramem v průběhu září 2008. „Smlouva o dílo nás zavazovala k dokončení projektu v červnu letošního roku“, řekl obchodní manažer VCES a.s. Ing. Tomáš Kouba. „V průběhu stavby jsme se museli vypořádat nejen s malým prostorem, ale také se složitými geologickými poměry“, uzavřel Kouba.

Projekt nové ČOV v Jesenici, jejíž výstavba stála 78,9 milionů korun (cena bez DPH), připravila společnost HW PROJEKT, s.r.o. Na financování projektu se vedle obce Jesenice podílelo také Ministerstvo zemědělství a Středočeský kraj. „Ministerstvo zemědělství uhradilo formou dotace 45% a zároveň poskytlo zvýhodněný úvěr ve výši 35% z nákladů projektu. Středočeský kraj pak přispěl 10%“, doplnil Pánek.

V obci Jesenice a okolních obcích trvale žije 5500 obyvatel. Skutečný počet obyvatel však může být přes 6500, neboť obyvatelé zpravidla kvůli administrativě spojené se změnou sídla firmy, nemění trvalé bydliště. Kromě čistírny odpadních vod obec Jesenice realizovala nebo připravuje další investice do životního prostředí. Obec Osnice se dočkala nové kanalizace a v Jesenici funguje od dubna sběrný dvůr. Počítá se také s výstavbou kanalizace v Horních Jirčanech a výrazným rozšířením zelených ploch v Jesenici.

Fotogalerie