V Čeladné otevřeli novou tělocvičnu

Slavnostní den prožila v pátek 11. června 2010 Obec Čeladná. V dopoledních hodinách zde totiž proběhlo slavnostní předání nové budovy tělocvičny Základní školy Čeladná.

Stavba, která vyrostla na místě původní staré tělocvičny, vyřešila nejenom problém nedostatečného zázemí pro výuku tělesné výchovy a školní pohybové aktivity žáků základní školy, ale také potřebu mimoškolních pohybových aktivit obyvatel Čeladné. Původní tělocvična svými parametry nevyhovovala pro žádné míčové hry a její zázemí neodpovídalo současným požadavkům. „Nová budova tělocvičny byla navržena s důrazem na požadavky pro provozování míčových her, zejména footsalu a volejbalu“, uvedl při slavnostním předání starosta obce Pavol Lukša. Půdorysně a výškově vyhovuje hrací plocha také provozování basketbalu na ligové úrovni. Nová tělocvična však nebude sloužit pouze školákům a sportovním oddílům. „Veřejnost najde v novém objektu prostory pro posilovnu i aerobic a je pamatováno také na prostory pro klubové aktivity společenských organizací v obci“, doplnil Lukša.

Ke sledování sportovních klání bude sloužit tribuna pro 288 sedících a 30 stojících diváků. Tělocvična je vybavena kapacitním zázemím se šatnami, umyvárnami a WC pro sportovní týmy a rozhodčí včetně hygienického zařízení pro diváky i osoby s omezenou schopností pohybu. Není zcela bez zajímavosti, že sportovní halu bude možné využít také pro společenské akce. To umožní mobilní taneční parket.

Na financování projektu v celkové hodnotě téměř 58 mil. Kč (bez DPH) se vedle obecního rozpočtu podílela také Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko, která v rámci Regionálního operačního programu poskytla částku 47 mil. Kč. Úspěšnou žádost o dotaci připravila poradenská společnost HRAT, s.r.o. z Třince, projektovou dokumentaci pak zpracovala společnost Kania a.s.

Stavba nové tělocvičny byla zahájena 3. srpna 2009 a vítěz výběrového řízení, společnost VCES a.s., zvládla postavit novou tělocvičnu za 10 měsíců. „Přestože do průběhu stavebních prací výrazně zasáhla letošní tuhá zima, podařilo se nám dodržet slíbený termín dokončení,“ konstatoval místopředseda představenstva VCES a.s. Ing. Zdeněk Pokorný. „Sportovce i diváky jistě nadchne vynikající akustika nové tělocvičny. Z pohledu architektonického řešení pak zaujmou lepené vazníky o délce 28 metrů a výšce 1,88 metru,“ přiblížil interiér nové tělocvičny Pokorný.

Křtu v podobě první oficiální akce se nová sportovní hala dočkala ještě ten samý den ve večerních hodinách, kdy se zde uskutečnil druhý obecní ples.

Fotogalerie