Další oceněná stavba na kontě společnosti VCES - Vodohospodářská stavba roku pro ČOV Mladá Boleslav

Další oceněná stavba na kontě společnosti VCES - Vodohospodářská stavba roku pro ČOV Mladá Boleslav

V průběhu slavnostního galavečera, který se uskutečnil ve středu 26. května 2010 v rámci Mezinárodního vodohospodářského a ekologického veletrhu WATENVI a Mezinárodního veletrhu komunálních technologií URBIS TECHNOLOGIE v rotundě pavilonu A brněnského výstaviště, byla předána ocenění vítězům soutěže „Vodohospodářská stavba roku 2009“.

Soutěž byla vypsána se záměrem seznámit odbornou i širokou veřejnost s úrovní vodohospodářských projektů realizovaných v České republice od ledna do prosince roku 2009. Jejími vyhlašovateli jsou každoročně Svaz vodního hospodářství a Sdružení oboru vodovodů a kanalizací České republiky. Roli garantů soutěže pro letošní rok přijali ministři zemědělství a životního prostředí Vlády České republiky.

Stavby byly hodnoceny ve dvou kategoriích. V kategorii I – stavby pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod; v kategorii II – stavby sloužící k umělému vzdouvání, zadržování a usměrňování povrchových vod, ochraně před škodlivými účinky vod a úpravě vodních poměrů.

Mezi investičními projekty nad 50 mil. Kč, v kategorii staveb pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod, získala společnost VCES  prestižní ocenění Vodohospodářská stavba roku 2009 za projekt Mladá Boleslav ČOV I – intenzifikace. Investorem projektu byla společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., projektovou dokumentaci připravila firma Hydroprojekt CZ a.s. Pro realizaci pak bylo vybráno sdružení firem VCES a.s. a Skanska CZ a.s.

Intenzifikace čistírny odpadních vod I v Mladé Boleslavi byla provedena jako součást projektu Mladoboleslavsko – čištění a odkanalizování odpadních vod, který byl realizován v období let 2007 – 2009. Projekt v celkové hodnotě 521 milionů korun bylo možno realizovat díky dotačním prostředkům z OPŽP, SFŽP a Evropské unie.

Fotogalerie