V královéhradecké filharmonii zazněly první tóny

V rekonstruované budově královéhradecké filharmonie zazněly první tóny. Stalo se tak v neděli 2. října 2005 v rámci slavnostního otevření nového koncertního sálu.

Po přestřižení pásky, kterého se ujal primátor města Hradce Králové Ing. Otakar Divíšek, předal předseda představenstva VCES a.s. Mgr. Miroslav Boštík symbolické klíče řediteli Filharmonie Hradec Králové Dr. Václavu Dernerovi a primátorovi města Ing. Divíškovi. Poté se již nové prostory rozezněly tóny Smetanovy Prodané nevěsty, Dvořákových Slovanských tanců či Gershwinovou Rhapsody in blue v podání královéhradeckých filharmoniků. Slavnostní ráz večera zdůraznila vystoupení sólistů - sopranistky Evy Urbanové, houslisty Pavla Šporcla a klavíristy Davida Syma. V průběhu včera se za dirigentským pultíkem střídali šéfdirigent Ondřej Kukal a čestný šéfdirigent prof. František Vajnar.

Rekonstrukce filharmonie byla zahájena 9. dubna 2004 a rekonstruované prostory byly investorovi předány 15. září 2005. O přestavbě budovy filharmonie se začalo hovořit v roce 1994, o dva roky později se o ní začalo vážně uvažovat a za několik měsíců začaly vznikat první studie. Zvažována byla celá řada variant, ale ve finále se město Hradec Králové, které je stoprocentním investorem, rozhodlo přistoupit k rekonstrukci objektu. Celkové náklady na rekonstrukci budovy filharmonie dosáhly částky 116,5 mil. Kč, původní projekt předpokládal částku 110 mil. Kč. V průběhu stavby však došlo k výrazným změnám v projektu, došlo k prostorovým a akustickým vylepšením, které spolu se změnou sazby DPH z 5 na 19 % zapříčinily nárůst nákladů o cca 10 mil. Kč. Autorem projektu rekonstrukce byl Ing. arch. Alexandr Wagner a generálním dodavatelem stavby se na základě výběrového řízení stala společnost VCES a.s.
Z původní budovy, která byly součástí stavebního útvaru TJ Sokol postaveného v letech 1929-30 podle projektu arch. M. Babušky, zůstala zachována pouze vstupní hala a balkón. Vše ostatní bylo odstraněno a na místě původního kinosálu stojí nové hlediště a jeviště. Kapacita sálu zůstala zachována - k dispozici je 560 míst pro diváky, přibylo 16 nových lóží a prostory pro účinkující. Výrazně vyšší komfort pro návštěvníky filharmonie nejlépe dokumentuje zvětšení obestavěného prostoru z původních 10 000 m3 na nových 22 850 m3.
Rekonstruovaná budova filharmonie se pyšní lehkou ocelovou konstrukcí s prosklenou fasádou, která slouží jako přísálí a současně jako hlavní přístupová cesta k balkonům. Samotný sál s jevištěm je železobetonová skořepina o tloušťce pouhých 20 cm a celkové výšce stěny až 17 m. Nejhlubší místo nové budovy je 2,5 m pod hladinou spodní vody, proto je zde použit kontrolní systém dvojité fóliové hydroizolace.
Rekonstrukce se nedotkla jen původního sálu, výraznou proměnou prošla také vstupní hala. V suterénu byly staré mohutné nosné zdi nahrazeny lehkými ocelovými konstrukcemi a v nově vzniklých prostorách bylo vybudováno nové občerstvení o nezanedbatelné výměře 102 m2 s potřebným zázemím. V zázemí filharmoniků, které bylo vybudováno v roce 1972 jako přístavba tehdejší filharmonie, byly kompletně vyměněny všechny rozvody elektrické energie, vody, odpadů a topení, konstrukce podlah a z převážné části i omítky.
Rekonstrukcí objektu filharmonie Hradec Králové získal víceúčelový sál akusticky splňující úroveň evropských koncertních síní. Sál umožní jak hudební, tak i scénická vystoupení (operní, operetní, muzikálová, divadelní či baletní) s možností využití moderní techniky - osvětlení či projekcí.
Management hradecké Filharmonie chce vybudovat kulturně společenské centrum východočeského regionu. Této myšlence je podřízena nová tvář dramaturgie koncertní sezóny, která bude zahrnovat muzikál, balet, novodobé světové trendy a koncerty ve stylu „Mezi proudy", to vše s atraktivními sólisty a dirigenty. Již za několik málo týdnů bude zahájen unikátní hudební festival Královéhradecké hudební fórum.

Význam a prestiže nového sálu do budoucna ještě umocní nové varhany. Tento nástroj s 61 rejstříky, 3777 píšťalami (ty budou umístěny po obou stranách jevištního portálu a budou obsahovat i „španělské trumpety") a pohyblivým stolem nechává pro Filharmonii Hradec Králové zhotovit Nadační fond kulturního dědictví českých a moravských varhan Prostějov. Na jejich vzniku se podílí varhanář - zhotovitel Vladimír Grygar a odbornými konzultacemi přispívá významný český organolog prof. Václav Uhlíř. Celkové náklady na pořízení varhan se pohybují kolem 18 mil. Kč. Vystavěním unikátních varhan získá sál další rozměr a může konkurovat takovým síním, jako je pražské Rudolfinum.