Kardiocentrum IKEM předáno lékařům

Za přítomnosti prezidenta republiky Václava Klause a dalších představitelů českého politického života i lékařské vědy a klinické medicíny byly v pátek 4. listopadu 2005 v areálu Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) v Praze 4 slavnostně otevřeny nové prostory Kardiocentra, jehož pracoviště až dosud působila v dolní části krčského areálu, v budovách IKEM, které byly v areálu Thomayerovy nemocnici. Do novostavby IKEM se nyní mohou přestěhovat k dosavadním i zbývající kliniky IKEM, především Klinika kardiovaskulární chirurgie vedená prof. J. Pirkem, Klinika kardiologie v čele s prof. J. Kautznerem, Klinika anesteziologie a resuscitace vedená dr. A. Březinou, nová část radio-diagnostiky vedená doc. Peregrinem a nové laboratoře v čele s dr. Hložánkem.
Po šestnácti letech od položení základního kamene novostavby IKEM se tak podařilo naplnit původní záměr - vybudovat ucelené pracoviště pro všechny obory a činnosti této přední instituce české lékařské vědy a klinické medicíny. V nových prostorách získává Kardiocentrum IKEM nejen lůžková oddělení a laboratoře, ale také léčebný blok s dalšími operačními sály. V průběhu dostavby musely být pro všechny nové objekty IKEM pochopitelně vybudovány i příslušné inženýrské sítě, hospodářské zázemí,technologické celky i komunikace, a nově postavené budovy musely být propojeny s tou částí novostavby IKEM, která již byla v provozu. Výstavba probíhala za plné činnosti Institutu a snahou bylo, aby její dopad na chod pracovišť IKEM byl minimální.
Jaká nová pracoviště tedy IKEM v právě dokončených budovách získává?
Lůžkový blok Kardiocentra tvoří sedmipodlažní objekt o půdorysných rozměrech 55 x 22 metrů a výšce
28 metrů. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový monolitický skelet, jehož vyzdívaný obvodový plášť
je zateplen a opatřen zavěšeným keramickým obkladem. V objektu jsou umístěny ve druhém a třetím podzemním podlaží centrální šatny personálu a lékařské pokoje; v prvním podzemním podlaží lůžková jednotka cévní chirurgie, bioptický sál, ambulance pro pacienty po transplantaci srdce a léčebná rehabilitace (i pro ambulantní pacienty); v prvním nadzemním podlaží pooperační oddělení, které je s operačními sály Kardiocentra propojeno visutou krytou chodbou. Ve druhém nadzemním podlaží je chirurgická jednotka intenzivní péče s centrálním monitoringem pro všech 33 lůžek; a konečně ve třetím až pátém nadzemním podlaží univerzální lůžkové jednotky o kapacitě 23 až 33 lůžek. Každou jednotku tvoří tři jednolůžkové klimatizované pokoje a deset pokojů dvou- nebo třílůžkových. Čtvrté nadzemní podlaží je navíc vybaveno dvanácti centrálně sledovanými lůžky pro léčbu nemocných s pokročilým srdečním selháním a ostatní lůžka jsou monitorována pomocí telemetrického systému. Podobný systém bude nainstalován i pro sledování kardiologických nemocných na pátém nadzemním podlaží. Celková kapacita lůžek v novostavbě IKEM
je nyní 330.
Léčebný blok s operačními sály sídlí v pětipodlažním objektu o půdorysných rozměrech 30 x 19 metrů
a výšce 20 metrů, kterým byl dokončen operační blok postavený již v 1. etapě. Nosná konstrukce i obvodový plášť jsou řešeny obdobně jako lůžkový blok. V objektu jsou nyní umístěny celkem tři dvojice operačních sálů s potřebným zázemím (jedna z nich byla nově dostavěna) a pooperační pokoje. Navíc zde byl vybudován ještě jeden samostatný operační sál v prvním podzemním podlaží. Všechny operační sály jsou vybaveny pro nejnáročnější operace. Na špičkové úrovni je i vybavení zdejších specializovaných rentgenologických a echokardiografických pracovišť.
Léčebný blok akutní a intervenční kardiologie, doplněný centrální lékárnou a laboratořemi tvoří poslední součást nově vybudovaného IKEM. Nosná konstrukce a obvodový plášť sedmipodlažního objektu o půdorysných rozměrech 55 x 22 metrů a výšce 28 metrů jsou shodné s lůžkovým blokem. Je v něm umístěno především oddělení akutní kardiologie, které zahrnuje 18 lůžek intenzivní péče, 6 lůžek intermediární péče a akutní příjem nemocných. Na něj navazuje oddělení intervenční kardiologie a elektro-fyziologie s moderními katetrizačními sály pro katetrizační intervence a pozákrokovým pokojem, a dále sál pro implantace kardiostimulátorů a implantabilních defibrilátorů. Celé jedno podlaží je vyhrazeno pro ústavní lékárnu vybavenou pro přípravu léčiv. Objekt vytváří potřebné prostory také pro specializovaná laboratorní pracoviště a autotransfuzní stanici. Je zde také centrální vědecká lékařská knihovna.

Generálním dodavatelem stavby bylo Sdružení IKEM tvořené společnostmi Metrostav a.s. (vedoucí účastník sdružení) a VCES a.s. (člen sdružení).