Domov důchodců sv. Zdislavy prošel celkovou rekonstrukcí

Domov důchodců sv. Zdislavy prošel celkovou rekonstrukcí

Slavnostním předáním posledního z bloků Domova důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě, které proběhlo v pátek 28. srpna 2009, byla dokončena jeho celková rekonstrukce.

Celková rekonstrukci Domova důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě byla zahájena v září roku 1998 a byla rozdělena do čtyř etap. Celkové náklady na rekonstrukci domova důchodců dosáhly částky 200 mil. Kč. Poslední etapa, kterou představuje novostavba bloku D, pak stála 91 mil. Kč a trvala 21 měsíců. „Na financování celého projektu se podílelo Ministerstvo práce a sociálních věcí, Pardubický kraj a také obec Červená Voda,“ uvedl při slavnostním předání ředitel domova důchodců Josef Kuběnka.
„Původní prostory domova již neposkytovaly adekvátní podmínky jak pro život jeho obyvatel, tak i práci personálu. Domov po své celkové rekonstrukci nabízí nejen kvalitní ubytování, ale vytváří důstojné prostředí pro své obyvatele, kteří zde tráví podzim života. Koncepce domova umožňuje volný pohyb všech jeho obyvatel a prostory naší zahrady tak mohou bez nejmenších omezení užívat i imobilní obyvatelé,“ uzavřel Kuběnka.

Práci personálu domova ulehčují jak použité moderní materiály, tak i nejnovější technologie. Příkladem mohou být řešení koupelen v novém bloku D, kde je použita PVC krytina s minimem spár jak na podlahách, tak i stěnách. To usnadňuje personálu úklid a zamezuje usazování nečistot ve spárách a vzniku plísní. Druhou vymožeností je transportní systém, který umožňuje přesun imobilních pacientů v rámci jejich pokojů nebo i v rámci jednotlivých podlaží.

V současné době je kapacita Domova důchodců sv. Zdislavy, která činí 150 obyvatel, bezezbytku naplněna. Jeho služeb využívají především lidé z Pardubického kraje, ale dveře domova se nezavírají ani před zájemci z ostatních regionů České republiky.

Rekonstrukcí domova důchodců sv. Zdislavy byla pověřena společnost VCES a.s. Projektovou dokumentaci pak připravila společnost B K N spol. s r.o.  „Protože celá rekonstrukce probíhala za plného provozu domova, přijali jsme taková opatření, aby život jeho obyvatel byl narušen co nejméně,“ přiblížil průběh projektu místopředseda představenstva VCES a.s. Martin Bašek. „Poslední etapu rekonstrukce doprovázela tuhá zima. Naštěstí se podařilo objekt D uzavřít ještě před příchodem prvních mrazů a zimní období tak mohlo být využito pro práce v interiérech,“ doplnil Bašek.

Fotogalerie