Hasiči v Broumově se těší do nových prostor

Broumovští hasiči se dočkají nových prostor. Jejich dostavba byla slavnostně zahájena ve čtvrtek 10. listopadu 2005. Stávající objekt požární stanice v Broumově se nachází v nevyhovujících prostorách. Budova hasičů je v havarijním stavu, stejně tak garáže pro výjezdovou techniku. Proto Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje rozhodl o jejím přestěhování do nových prostor. Stěhování však budou předcházet stavební práce. Nová požární stanice vznikne v Soukenické ulici v prostorách, které dříve sloužily jako administrativní budova Celní správy ČR. Zde získá hasičský záchranný sbor nejen důstojné zázemí pro své příslušníky, ale i moderní garáže pro svoji techniku. V budově bude mít zázemí také jednotka dobrovolných hasičů Broumov.
Dostavba požární stanice v Broumově bude stát 15 mil. Kč. Na realizaci dostavby stanice se finančně podílí stát, který v letošním roce přispěl 10 mil. Kč, v roce 2006 bude příspěvek státu 1 mil. Kč. Město Broumov přispěje v letošním a příštím roce na dostavbu stanice celkem 1 mil. Kč a Královéhradecký kraj 3 mil. Kč.
Projektovou dokumentaci dostavby požární stanice v Broumově zpracovala společnost CENTRUM Pardubice, projektový ateliér, s.r.o. Generálním dodavatelem stavby se stala společnost VCES a.s., odštěpný závod PREMING, který převzal staveniště 21. října 2005. Původní obytná vila projde pouze minimálními stavebními úpravami, v těsném sousedství pak vzniknou výjezdové garáže pro šest vozidel hasičského záchranného sboru. Projekt předpokládá také vybudování sportoviště a cvičné věže. Rekonstrukce stávajícího objektu a novostavba garáží by měla proběhnout během následujících deseti měsíců tak, aby investor mohl dílo převzít v červenci příštího roku.

Požární stanice Broumov - historie a současnost
V roce 1974 bylo zřízeno detašované pracoviště okresního veřejného požárního útvaru, které bylo umístěno do požární zbrojnice Městského požárního sboru v Broumově. Provoz stanice zpočátku zajišťovaly tři dvoučlenné směny. Na konci
70. a v průběhu 80. let probíhaly svépomocí stavební úpravy chátrající požární stanice. Příslušníci stanice provedli stavbu nového komína, rekonstrukci kotelny, nátěry rozvodů topení, opravy omítek aj.
V současné době slouží na požární stanici v Broumově 16 příslušníků, včetně velitele stanice. Jednotka je vybavena dvěma cisternovými automobilovými stříkačkami (dále jen „CAS") s potřebným vybavením, včetně dýchacích přístrojů a ochranných obleků, CAS pro hašení lesních požárů, technickým automobilem Land Rover určeným pro výjezd k dopravním nehodám a technickým zásahům, dopravním automobilem pro mužstvo a motorovým člunem.
Hasiči z požární stanice Broumov se v roce 1979 podíleli na záchranných pracích při zvýšení hladin řek Stěnavy a Metuje, pomáhali při likvidaci následků povodní v roce 1998 na Rychnovsku a v roce 2000 v Jaroměři. Častým místem zásahů hasičů z Broumova se v období turistické sezóny stává oblast Broumovských a Teplicko-Adršpašských skal. Nejčastěji se jedná o těžké úrazy v důsledku pádu z výšky. Jednotka se účastnila i několika cvičení s polskou stranou v rámci příhraniční spolupráce.