Položení základního kamene Fakulty architektury ČVUT

Položení základního kamene Fakulty architektury ČVUT

Dne 30. června 2009 se uskutečnil slavnostní akt položení základního kamene Nové budovy Českého vysokého učení technického v Praze – Dejvicích. Této významné události se zúčastnil rektor prof. Ing. Václav Havlíček, CSc., vedení vysoké školy, prof. Ing. Vlastimil Růžička, CSc., náměstek ministryně školství, zástupci dodavatelského sdružení Metrostav-VCES a další významní hosté. K položení základního kamene došlo na místě, kde bude Nová budova vystavěna - na pozemku v dejvickém kampusu v návaznosti na budovu Fakulty stavební, Studentský dům a Národní technickou knihovnou. Nová budova je pro ČVUT největší stavební investicí za posledních pětadvacet let.

Nový objekt bude sloužit pro studenty Fakulty architektury a pro studenty dalších součásti ČVUT. Zprovozněn bude uživatelům v letním semestru akademického roku 2010/11. Provozně a dispozičně je budova navržena jako univerzální, s výukovými prostory pro technické obory. Charakteristickým rysem návrhu je transparentnost těchto prostor. Prosklené příčky umožňují průhledy do učeben, seminárních místností, ateliérů, ale i do pracoven vyučujících. V parteru jsou situovány tři kapacitní posluchárny, ta největší pro 300 studentů. Podzemní garáže pojmou 320 aut.

Architektonický návrh profesorky Aleny Šrámkové vyšel vítězně ze soutěže 35 týmů a vybrala jej komise složená z významných architektů.

Smlouva o dílo na zhotovení stavby a třístranná smlouva na zhotovení prováděcí dokumentace mezi investorem ČVUT v  Praze, dodavatelem sdružením Metrostav, a.s. – VCES, a.s., a projektantem VPÚ Deco byly podepsány 19. května 2009. Na realizaci celého projektu v hodnotě 1,04 mld. Kč (38,9 mil. EUR) má sdružení Metrostav – VCES 18 měsíců.

„Důvěra, kterou vedení ČVUT projevilo svěřením výstavby nové fakulty do realizace společnosti VCES, je pro nás poctou a zároveň velkým závazkem. Možnost podílet se na rozvoji jedné z nejrespektovanějších českých vysokých škol a dalších generacích skvělých architektů je výzvou pro každou stavební společnost,“ uvedl při slavnostním zahájení výstavby JUDr. Miroslav Boštík, předseda představenstva VCES a.s.

Výstavba „Nové budovy ČVUT“ je pro společnost VCES pátým velkým projektem v oblasti vysokoškolských vzdělávacích institucí. Na svém kontě má VCES vedle výstavby knihovny a auly pro Univerzitu Pardubice a Výukové budovy pro Farmaceutickou fakultu Hradec Králové také novostavby budov pro Fakultu chemicko-technologickou Univerzity Pardubice a Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové.

Fotogalerie