Zahájen vodohospodářský projekt Čisté horní Labe

Zahájen vodohospodářský projekt Čisté horní Labe

Město Vrchlabí odstartovalo největší investiční akci posledního desetiletí. Ve čtvrtek 28. května 2009 symbolickým poklepáním labského valounu zahájilo výstavbu a rekonstrukci kanalizační sítě města. Projekt nazvaný Čisté horní Labe si vyžádá více než půl miliardy korun a dokončen bude v rekordním termínu 17 měsíců (září 2010).

Výstavba jednoho z největších vodohospodářských projektů Východních Čech poslední doby po svém dokončení zajistí kompletní kanalizační systém aglomerace Vrchlabí včetně čištění veškeré odpadní vody centrální čistírnou odpadních vod. Generální dodavatel díla sdružení ČISTÉ HORNÍ LABE, reprezentované společnostmi BAK a.s. a VCES a.s. vybuduje v celkem 40 lokalitách města 36 727 metrů kanalizačních stok a 4 861 metrů kanalizačních přípojek. Výstavba tak umožní napojit do městské kanalizační sítě 95% objektů. "Stávající
kanalizace odvádí splaškové vody jen z poloviny města, je poruchová a ohrožuje podzemní vody," uvedl Jan Sobotka, starosta Vrchlabí.

Celý projekt je možno realizovat především díky podpoře evropských fondů. Celkové stavební náklady představují částku 19 553 177 € (cca 547 488 960 Kč). Více než polovinu prostředků uhradí Fond soudržnosti Evropské unie (10 897 337 €), zbylou část uhradí město z dlouhodobého úvěru.

Fotogalerie