V Rychnově nad Kněžnou začala výstavba nové požární stanice

V Rychnově nad Kněžnou začala výstavba nové požární stanice

Rychnovští profesionální hasiči se dočkali nové požární stanice. Ta začíná vyrůstat v lokalitě Na Spravedlnosti v Rychnově nad Kněžnou. Její základní kámen byl položen v úterý, 26. května 2009, v rámci slavnostního zahájení stavby, kterého se zúčastnili hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc, zástupci Hasičského záchranného sboru České republiky a další hosté.

Profesionální hasiči v současné době využívají objekt v blízkosti rychnovského zámku. „Současná stanice již stavebně ani technicky nevyhovuje a její rekonstrukce ani rozšíření není možné, protože se nachází v historickém centru města,“ řekl ředitel HZS Královéhradeckého kraje plk. František Mencl. Nový objekt, jehož základem budou garáže pro 14 hasičských vozidel, poskytne také kompletní zázemí pro hasiče v nepřetržité směně a prostory pro krizové řízení a speciální služby. Součástí požární stanice budou moderní učebny, tělocvična a venkovní sportoviště. V podzemním podlaží požární stanice bude vybudován také plynový polygon, který je jediný v regionu rychnovska.

Nová požární stanice a sídlo územního odboru Rychnov nad Kněžnou je součástí výstavby průmyslové zóny Kvasiny. „Výstavbou nové požární stanice se výrazně zkrátí dojezdové časy hasičů, především do oblasti průmyslové zóny. Tím se výrazně sníží náklady investorů na požární ochranu objektů,“ uvedl v průběhu slavnostního zahájení královéhradecký hejtman Lubomír Franc. Ladem nezůstane ani stávající budova. „V současné době již probíhají jednání o jejím budoucím využití,“ uzavřel Franc.

Na financování projektu nové požární stanice v celkové ceně 203 mil. Kč se podílí prostřednictvím Ministerstva financí ČR státní rozpočet a Královéhradecký kraj. V první fázi je realizována  výstavba hlavního objektu a infrastruktury v ceně 172 mil. Kč, na kterou plynule naváže výstavba potřebných pomocných objektů (energozdroj, zázemí hasičů a dalších) v částce 31 mil.Kč. Tím bude naplněn komplexně investiční záměr uživatele.

Projektovou dokumentaci připravila společnost Centrum Pardubice, projektový ateliér, s.r.o., výstavbou pak byla pověřena společnost VCES a.s. „Staveniště jsme převzali v pondělí 11. května a ihned zahájily přípravné práce. Na realizaci projektu máme 15 měsíců, novou požární stanici bychom tak měli předávat v polovině srpna roku 2010,“ přiblížil průběh stavby místopředseda představenstva VCES a.s. Ing. Martin Bašek. „Na svém kontě máme již několik projektů realizovaných pro Hasičský záchranný sbor ČR. Věřím, že i v Rychnově přesvědčíme hasiče o našich kvalitách,“ uzavřel Bašek.

Fotogalerie