Dokončena II. část projektu rekonstrukce a dobudování stokové sítě v Olomouci

Dokončena II. část projektu rekonstrukce a dobudování stokové sítě v Olomouci

Nově vybudovaná dešťová zdrž v městské části Holice se stala ve středu 29. dubna dějištěm slavnostního zakončení největší a technicky nejnáročnější investiční akce v moderních dějinách města pod názvem „Olomouc – rekonstrukce a dobudování stokové sítě – II. část“.

Vedle představitelů městské a krajské samosprávy se slavnostního aktu zúčastnili také zástupci řídícího orgánu Fondu soudržnosti (MMR), zprostředkujícího subjektu (MŽP) a realizačního orgánu ze SFŽP. Významnou finanční pomoc Evropské unie ve výši 25 milionů EUR při dobudování stokové sítě bude připomínat pamětní tabule slavnostně odhalená ve středu v areálu dešťové zdrže v Holici. Dalších 40,6 mil. Kč poskytl městu Olomouc také Státní fond životního prostředí ČR. S rozdělením stavby za 1,2 miliardy korun do jednotlivých podprojektů a jejím průběhem se účastníci slavnostního zakončení seznámili na instalovaných panelech. Areál dešťové zdrže a dokumentaci k průběhu stavby si mohli prohlédnout také zájemci z řad veřejnosti v odpoledních hodinách.

Hlavním zhotovitelem stavby bylo sdružení firem VCES – SKANSKA, správcem stavby bylo sdružení firem Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  a Stavoprojekt Olomouc a.s., za investora statutární město Olomouc dohlížela na realizaci projektu implementační skupina, manažerem projektu byla Vodohospodářská společnost Olomouc. Výsledkem kvalitní přípravy a přímého řízení této obrovské stavby bylo předčasné splnění termínu stavby, nepřekročení celkových nákladů a téměř bezkonfliktní průběh stavební činnosti s minimalizací dopadů na občany města.
„Jsme rádi, že se nám podařilo při realizaci první etapy projektu rekonstrukce a dobudování kanalizační sítě v Olomouci přesvědčit investora o našich kvalitách,“ uvedl při slavnostním ukončení místopředseda VCES a. s. ing. Martin Bašek. „Jsme přesvědčeni, že se nám podařilo naši pozici potvrdit i v průběhu druhé etapy,“ uzavřel Bašek.

Do podzemí je uloženo 58 kilometrů nových kanalizačních stok a fungování dobudované kanalizace navíc zabezpečují desítky obslužných objektů.

„Na stavební práce související s kanalizační sítí navázaly ve většině případů rekonstrukce komunikací, což viditelně zlepšilo vzhled desítek ulic ve městě a jeho okrajových částech,“ řekl investiční náměstek primátora Martin Major. V uplynulých třech letech II. část stavby kanalizace ovlivnila  život občanů na Svatém Kopečku, v Droždíně, Chválkovicích, Pavlovičkách, Hodolanech, na Novém Světě, Nové Ulici, v Řepčíně, Hejčíně, Holici, Topolanech, Nedvězí a Chomoutově.

Rekonstrukci a dobudování stokové sítě provádělo statutární město Olomouc ve dvou etapách v letech 2004-2006 a 2006–2009 nákladem bezmála 2 miliardy korun s využitím významného finančního příspěvku z evropského Fondu soudržnosti, který si klade za cíl pomáhat snižovat ekonomické a sociální rozdíly mezi občany Evropské unie.

Fotogalerie