Vlastivědné muzeum v Olomouci představilo opravené barokní depozitáře

Vlastivědné muzeum v Olomouci představilo opravené barokní depozitáře

Opravy kulturní památky, v níž najde místo 700 tisíc sbírkových předmětů, začaly již v roce 2005. Celkové náklady na rekonstrukci si vyžádaly zhruba 4,9 milionu euro (cca 120 milionů korun). Příspěvek z Norského finančního mechanismu představoval 1,6 milionů eur (cca 40 milionů korun). Zbývající část, 3,3 milionů eur (cca 80 milionů korun) pokryl z rozpočtu Olomoucký kraj, který je zřizovatelem muzea. Vítězem výběrového řízení na dodavatele díla se stalo sdružení společností EUROGEMA CZ a.s. a VCES a.s.

Jedná se o vůbec největší investiční akci za 124 let existence kulturní instituce, která je nejstarším českým muzeem na Moravě. Rozsáhlé opravy, které v muzeu proběhly před několika lety a zahrnovaly rekonstrukci fasády hlavní budovy na Náměstí Republiky a nové sociální zařízení v objektu, si vyžádaly celkem 24 milionů korun.

"Projekt nazvaný "Brána poznání otevřena" byl podpořen grantem prostřednictvím takzvaných Norských fondů. V rámci České republiky je to třetí největší získaný grant,“ řekl hejtman Olomouckého kraje Ivan Kosatík. „Z finančních mechanismů Norska jsou podporovány projekty zaměřené na uchování evropského kulturního dědictví a ochranu životního prostředí,“ dodal hejtman.

„Opravený objekt významně oživí kulturní nabídku v Olomouci a okolí. V přízemí barokního objektu vzniknou také dva nové výstavní sály. V jednom z nich bude například umístěno unikátní plavidlo, nalezené před lety u Mohelnice,“ poznamenal první náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Horák.

„Exponáty budeme do nových prostor vracet postupně. Rekonstrukce nám je umožní mnohem lépe využívat. Ocení to především návštěvníci, protože budeme schopni sbírky lépe zhodnotit a připravit řadu specializovaných výstav,“ popsala ředitelka VMO Miloslava Hošková. Definitivní přestěhování exponátů do zrekonstruovaných depozitářů by podle jejích slov mělo skončit nejpozději v říjnu příštího roku. Nový objekt poskytne místo pro sbírky z oblasti společenských věd, například pro zbraně, mince či hudební nástroje.

Rekonstrukce depozitářů v bodech:
- celkem 6 365 m² zrekonstruovaných fasád včetně položení nové střešní krytiny a  rekonstrukce krovu
- rozšíření nedostatečné kapacity depozitářů o 400 m² na celkovou plochu 2 364 m²
- nová půdní vestavba
- 15 nových kanceláří a specializovaných pracovišť pro pracovníky muzea
- 2 nové badatelny pro odbornou veřejnost v podkroví
- 2 nové výstavní sály pro veřejnost v suterénu
- celková rekonstrukce vnitřního nádvoří a vnějších prostranství

„Jako olomoucký patriot mám pokaždé radost, když se podaří rekonstruovat dům v centru města. Jsem potěšen o to více, že tuto stavbu mohla realizovat naše společnost“, sdělil Ing. Milan Válek, předseda představenstva EUROGEMA CZ, a.s.

„Olomouc považujeme za centrum našich stavebních aktivit na Moravě. Těší mě tedy, že jsme získali důvěru podílet se na tomto projektu a pomohli utvářet ráz města v jeho samotném srdci,“ řekl Ing. Martin Bašek, místopředseda představenstva VCES a.s.

Historie objektu
Objekt v Denisově ulici vystavěli olomoučtí jezuité jako trojkřídlou školní budovu v letech 1701 – 1708. Stavbu podle projektu neznámého autora (předpokládá se však využití plánu italského architekta Giovanniho Pietra Tencally) vedl olomoucký stavitel Lukáš Glöckel, kamenické práce prováděl Václav Render. Po přechodném zrušení jezuitského řádu 1773 byl dům využíván císařským studijním fondem, od roku 1879 jej spravovala armáda. Pracovny a sbírky muzea se do objektu přestěhovaly v roce 1959.

Zajímavost
Pozoruhodnou metodu zvolili odborníci při výběru barvy fasády budovy. Pomohl jim v tom známý obraz umístěný v olomouckém Arcidiecézním muzeu od Františka Vavřince Korompaye z roku 1783, na němž je znázorněn slavnostní příjezd biskupa Troyera do Olomouce. Na plátně má budova modrou barvu, tento odstín tak má i nová fasáda. Správnou volbu nakonec potvrdil i průzkum, díky kterému odborníci v prohlubni na průčelí budovy našli jediný malý kousek původní omítky.