Podpis Smlouvy o dílo - „Čisté horní Labe – dokončení kanalizačního systému aglomerace Vrchlabí“

Podpis Smlouvy o dílo - „Čisté horní Labe – dokončení kanalizačního systému aglomerace Vrchlabí“

Jeden z největších vodohospodářských projektů v regionu Východních Čech se po dlouhých přípravách blíží svému zahájení. Ve čtvrtek 16. dubna 2009 byla podepsána Smlouva o dílo mezi investorem - městem Vrchlabí a vítězem výběrového řízení na zhotovitele stavby – sdružením ČISTÉ HORNÍ LABE. Členy sdružení jsou stavební společnosti BAK a.s., jako vedoucí účastník sdružení, a VCES a.s.

Projekt Čisté horní Labe, po jehož dokončení budou veškeré odpadní vody čištěny pomocí centrální čističky odpadních vod v souladu se zákonnými normami, řeší kompletní dostavbu a rekonstrukci celého kanalizačního systému aglomerace Vrchlabí. Projekt výstavby kanalizačních stok o celkové délce 36,6 km bude probíhat ve 40 lokalitách města Vrchlabí v období od dubna 2009 do srpna 2010. Stavba také počítá s výstavbou kanalizačních přípojek o celkové délce 4 km a přeložek inženýrských sítí.

Celkové stavební náklady projektu dosahují 24,326 mil. EUR (vč. DPH), kdy více než padesáti procenty projekt podpoří evropský Fond soudržnosti. Na financování projektu se podílí také Státní fond životního prostředí ČR.

„Velmi si vážíme možnosti podílet se jako vedoucí účastník sdružení na projektu, který výrazným způsobem zlepší kvalitu životního prostředí obyvatel Vrchlabí a čistotu vody v naší největší řece.  To, že se jedná o projekt v našem domovském regionu, jehož uživateli budou i naši zaměstnanci a jejich rodiny, je pro nás dvojnásob zavazující.“ prohlásil Ing. Dušan Čížek, generální ředitel společnosti BAK a.s.

„Možnost podílet se na projektu „Čisté horní Labe“ vnímáme jako příležitost zúročit naše rozsáhlé zkušenosti získané v uplynulých letech při realizaci podobných projektů podporovaných evropskými fondy,“ uvedl místopředseda představenstva VCES a.s. Ing. Martin Bašek. „Jsme si vědomi, že projekty tohoto typu znamenají menší či větší omezení pro obyvatele dotčených lokalit. Plán prací je připraven tak, aby negativní zásahy do života obyvatel Vrchlabí byly co nejmenší,“ uzavřel Bašek.