Univerzita Pardubice postaví nový areál

Za účasti ministryně školství ČR Petry Buzkové byl vpředvečer výročí 17. listopadu položen v Pardubicích základní kámen nového areálu Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Nový areál Fakulty chemicko-technologické v celkové hodnotě 943,3 mil. Kč postaví společnost Metrostav a.s. společně ve sdružení se společnostmi VCES a.s. a UNISTAV a.s. Na financování celé akce se částkou 900 mil. Kč podílí státní rozpočet a zbývající část (43,3 mil. Kč) uhradí Univerzita Pardubice z vlastních zdrojů. Stavba by měla trvat 25 měsíců a hotové dílo by firmy měly investorovi předat do konce října 2007.

Autory architektonického návrhu jsou akad. arch. Ladislav Kuba a Ing. arch. Tomáš Pilař.