Rekonstrukce Studia Beseda oceněna čestným uznáním

Rekonstrukce Studia Beseda oceněna čestným uznáním

Stejně jako v letech předcházejících i letos ohodnotil Královéhradecký kraj zajímavé stavební projekty svého regionu. Pomyslné vavříny za svou práci si z Regiocentra Nový pivovar odnesla řada architektů a stavebních dodavatelů. Ani společnost VCES a.s. nezůstala v tomto roce za svými očekáváními. Projekt Rekonstrukce Studia Beseda v Hradci Králové proměnila v čestné uznání.

Již tradičně se stal pořadatelem krajské soutěže o stavbu roku Královéhradecký kraj s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českým svazem stavebních inženýrů a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR Hradec Králové.

Malá scéna Klicperova divadla – Studio Beseda se v kategorii staveb občanské vybavenosti utkala s dalšími sedmi nominovanými. Pozadu nezůstala ani za mnohem většími a sledovanějšími projekty jako je například Regiocentrum Nový pivovar a po zásluze si odnesla čestné ocenění z rukou hejtmana Královéhradeckého kraje Ing. Pavla Bradíka.

Historické kořeny Studia Beseda sahají až do roku 1796, kdy bylo využíváno zejména hradeckými ochotníky. Druhou scénou hradecké činohry se stává až v roce 1980 a je tomu tak až do roku 2001, kdy musel být objekt uzavřen a rekonstruován. Poprvé po rekonstrukci byla Beseda představena návštěvníkům 28. září 2007 při příležitosti čtvrtého ročníku královehradeckého divadelního festivalu Čekání na Václava.

Z bývalého Studia Beseda, které se nachází v památkové rezervaci, byly ponechány pouze obvodové zdi a klenbové stropy. Kapacita hlediště byla navýšena ze 130 na 160 míst. Nově byla v místě dřívějšího zasypaného sklepa vybudována galerie, kde si návštěvníci mohou prohlédnout vystavená díla významných umělců. Nové architektonické řešení divadla navrhl Ing. arch. Alexander Pur ze Studia AP. Rekonstrukce si vyžádala z rozpočtu statutárního města Hradec Králové 80 milionů korun.