Jesenice vyčistí odpadní vody

Jesenice vyčistí odpadní vody

Zastaralá technologie a nedostatečná kapacita stávající čistírny odpadních vod - to jsou hlavní důvody, proč obec Jesenice přistoupila k výstavbě nové čistírny odpadních vod. V pondělí 6. října 2008 pak byly za účasti hejtmana Středočeského kraje Petr Bendla poklepáním základního kamene slavnostně zahájeny práce na tomto projektu.

Nová čistírna odpadních vod bude umístěna v jednom zastřešeném objektu o tvaru písmene L a půdorysných rozměrech 44,5 x 27 metru. Uvnitř budovy bude soustředěna celá technologie od hrubého předčištění přes dešťovou nádrž, biologické linky a dosazovací nádrže až po kalové hospodářství. „Součástí projektu jsou také komunikace, oplocení, trubní a kabelové vedení a také úpravy stávajícího odlehčovacího objektu“, uvedl při slavnostním zahájení starosta obce Jesenice Ing. Zdeněk Pánek. Nová čistírna odpadních vod bude mít kapacitu 7500 EO, což dostatečně pokryje nejen stávající potřebu, ale i další plánovaný rozvoj obce.

Přípravné stavební práce byly zahájeny v souladu s harmonogramem v průběhu září letošního roku. „Podle uzavřené smlouvy o dílo je termín dokončení projektu stanoven na červen roku 2010“, řekl v úvodu Ing. Jaroslav Novotný, místopředseda představenstva společnosti VCES a.s., která byla vybrána pro realizaci projektu. „V průběhu stavby se budeme muset vypořádat nejen s malým prostorem, ale také se složitými geologickými poměry“, uzavřel Novotný.Projekt nové ČOV v Jesenici, jejíž výstavba bude stát 78,9 milionů korun (cena bez DPH), připravila společnost
HW PROJEKT, s.r.o.

Na financování projektu se vedle obce Jesenice podílí také Ministerstvo zemědělství a Středočeský kraj. „Ministerstvo zemědělství uhradí formou dotace 45% a zároveň poskytne zvýhodněný úvěr ve výši 35% z nákladů projektu. Středočeský kraj pak přispěje 10%“, doplnil Pánek.

V obci Jesenice a okolních obcích trvale žije 5500 obyvatel. Skutečný počet obyvatel však může být přes 6500, neboť obyvatelé zpravidla kvůli administrativě spojené se změnou sídla firmy, nemění trvalé bydliště. Pro následující období obec Jesenice připravuje další investice do životního prostředí. Obce Horní Jirčany a Osnice se dočkají nového vodovodu a kanalizace za více než 60 milionů korun, vyroste zde sběrný dvůr a výrazně se také rozšíří zelené plochy v obci.