Výstavba nové základní školy v Říčanech u Prahy

Výstavba nové základní školy v Říčanech u Prahy

Dalším významným počinem, tentokrát na poli staveb občanské vybavenosti, je Projekt výstavby základní školy v Říčanech u Prahy. Společnost VCES a.s. uspěla ve výběrovém tendru a stala se generálním dodavatelem nového školského zařízení v hodnotě přesahující 326 mil. Kč.

Podle architektonického návrhu projekčního atelieru S-projekt plus, a.s. vybuduje společnost VCES a.s. pro město Říčany školní areál sestávající z pěti výukových pavilonů.

V rámci první ze dvou etap budou do března 2010 postaveny čtyři z nich. Studenti a učitelé naleznou v celkem 18-ti třídách pestrou paletu speciálně zaměřených a vybavených učeben hudební výchovy, jazyků i jednotlivých přírodovědných oborů. Estetické vlohy žákům umožní rozvinout prostory věnované výtvarnému umění, keramická či grafická dílna. Nelze také opomenout kabinety pedagogického sboru, čítárnu, knihovnu a oddechové respirium. V areálu bude sloužit vlastní stravovací provoz pokrývající potřeby školy. Samozřejmostí je administrativní i provozní zázemí pro