Náchodská nemocnice převzala nový pavilon

Náchodská nemocnice převzala nový pavilon

Ačkoliv se může zdát, že 1. duben není ideálním dnem pro zahájení provozu nových lékařských pracovišť, skutečnost je jiná. O žádný apríl se nejedná a Oblastní nemocnice v Náchodě tak úspěšně pokračuje v celkovém generelu zdravotnického areálu.

Výsledkem pokračující snahy zmodernizovat a především soustředit akutní péči do jedné oblasti je pavilon H v dolní části nemocnice. Ten vznikl díky rekonstrukci a přístavbě dvoupodlažního objektu bývalé prádelny. V prvním podlaží pacienti naleznou pohromadě ambulanci i lůžkovou část infekčního oddělení. Po přestěhování z již nevyhovujících prostor, se tak oddělení stává přístupné i pro imobilní pacienty. Kromě dvou ambulancí zde bude k dispozici i 25 lůžek s veškerým sociálním zázemím přímo na pokojích.

Na druhém podlaží se nachází oddělení akutní lůžkové rehabilitace. Pacientům nabízí kromě 12 pokojů s vlastním sociálním zařízením a kapacitou 21 lůžek také dvě tělocvičny, elektroléčbu, vodoléčbu a asistované mytí. Nové oddělení se bude zaměřovat především na akutní rehabilitaci pacientů po totální výměně kyčelního kloubu nebo po cévní mozkové příhodě. „Díky návaznosti odpovídající rehabilitace se pacienti budou moci dříve zapojit do aktivního života,“ vysvětluje MUDr. Miroslav Švábl, ředitel Oblastní nemocnice v Náchodě. „Od vzniku tohoto oddělení si slibujeme větší prostupnost na ortopedickém a neurologickém oddělení a tím zkrácení čekacích dob na operace,“ dodává MUDr. Švábl. Ambulantní část rehabilitace zůstává ve stávajících prostorách horního areálu nemocnice.

„Velice mě těší, že i díky naší společnosti práce na generelu náchodské nemocnice úspěšně postupují vpřed,“ zmiňuje JUDr. Miroslav Boštík, předseda představenstva VCES a.s. „Naším prioritou je být spolehlivým partnerem u takto významných projektů, mezi které revitalizace náchodské nemocnice bezesporu patří,“ připojuje JUDr. Boštík.

Vznik nového oddělení akutní lůžkové rehabilitace a infekčního oddělení si z rozpočtu Královéhradeckého kraje vyžádal investici ve výši 60,7 mil. Kč včetně DPH. Stavebním dodavatelem generelu byla zvolena společnost VCES a.s. Autorem projektu nového pavilonu se stala společnost INS spol. s r. o. z Náchoda.