Stavební koncern VCES získal učiliště

Od pátku 16. listopadu 2007 se stavební koncern VCES rozrostl o nového člena. Stalo se jím Střední odborné učiliště stavební Pardubice s.r.o. To od roku 1992 vychovává budoucí stavební dělníky, zedníky, tesaře a elektrikáře. Ročně opustí školní lavice na tři desítky absolventů.

Zakoupením učiliště chce VCES řešit neutěšenou situaci na českém stavebním trhu, kde chybí stovky dělnických i technických pracovníků. Akvizice v podobě učiliště by měla pomoci vychovávat nejenom budoucí zaměstnance, ale poskytovat další vzdělání i stávajícím zaměstnancům. Pro další období jsou připravovány projekty, které by měly umožnit vzdělávání pracovní síly ze zahraničí a také případné rozšíření učebních oborů o nová řemesla a maturitní obory.