Evropské peníze pomohou vyčistit Jizeru

Slavnostním poklepáním základního kamene odstartoval 9. října 2007 rozsáhlý projekt na vybudování kanalizační sítě pěti měst regionu Mladoboleslavska.

Mezi hlavní cíle projektu „Mladoboleslavsko – čištění a odkanalizování odpadních vod“, který je největší investicí v oblasti ekologie v regionu Mladé Boleslavi, patří zejména snížení znečištění a zlepšení kvality povrchové vody v řece Jizeře, rozšíření systému odvádění a čištění odpadních vod ve městech a snížení míry znečisťování půdy, podzemních a povrchových vod.
Projekt Mladoboleslavsko sestává ze šesti dílčích částí. Pět z nich představuje dobudování kanalizačních sítí ve městech Kosmonosy, Bakov nad Jizerou, Benátky nad Jizerou, Bělá pod Bezdězem a Mladá Boleslav-Debř. Šestou částí je pak intenzifikace stávající čistírny odpadních vod Mladá Boleslav I. Její rekonstrukcí získá město významný a moderně řešený infrastrukturní objekt s dostatečnou kvalitativní i objemovou rezervou pro svůj další rozvoj.
O celkové náročnosti díla hovoří i náklady na jeho zhotovení. Na investici ve výši téměř 20,7 mil. EUR se částkou 12,3 mil. EUR podílí dotací z Fondu soudržnosti Evropská unie a 5 miliony Kč také Státní fond životního prostředí. Celý projekt by nebylo možné realizovat bez pomoci a spolufinancování zúčastněných měst – Mladé Boleslavi, Kosmonos, Bakova nad Jizerou, Benátek nad Jizerou a Bělé pod Bezdězem. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav se podílí na financování projektu, hradí vlastní zdroje žadatele intenzifikace čistírny odpadních vod I Mladá Boleslav a kanalizací, společně s městy a celý projekt řídí a administruje.
Jako správce stavby bylo vybráno sdružení společností VOD-KA a.s. a VRV, a.s. Stavební práce pak budou realizovat společnými silami VCES a.s. a Skanska a.s. Do konce června 2009 je čeká vybudování více než 22 kilometrů kanalizace, 12 přečerpacích stanic a přes 850 veřejných částí kanalizačních přípojek. Vybudování nových kanalizačních sítí umožní napojení dalších 4 tisíc obyvatel.

Přípravné práce na projektu akciová společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav zahájila na konci roku 2003. Rozhodnutí o přidělení podpory padlo v prosinci 2005. Smlouva se správcem stavby byla uzavřena v listopadu 2006 a smlouva o dílo se zhotovitelem Sdružením společností: VCES – SKANSKA: MLADOBOLESLAVSKO byla podepsána v květnu 2007.