Rekonstruovaná škola ve Mšeném-lázních otevřela své dveře návštěvníkům

Hradec Králové, 19. srpna 2007 – Netradičně, již o předposlední srpnové neděli, přivítala Základní škola Mšené-lázně své žáky a spolu s nimi i zájemce z řad široké veřejnosti. Dnem otevřených dveří tak ukončila náročnou rekonstrukci a učinila lákavou pozvánku vstříc novému školnímu roku.
S myšlenkou rekonstruovat budovu školy, postavenou v roce 1894, přišlo zastupitelstvo obce již v roce 1998. Reagovalo tak na nedostatek specializovaných učeben a kabinetů pro učitele, nevyhovující stravovací a sociální zázemí školy. Realizací díla byla pověřena stavební společnost VCES a.s. dle architektonického návrhu projekční kanceláře Baube z Roudnice nad Labem. Stavebně náročné dílo, rozdělené do dvou etap, bylo zahájeno v srpnu 2005 a po částečné kolaudaci v prosinci téhož roku pokračovalo dále i v roce 2006. Svého dokončení se škola dočkala v dubnu 2007.
Stávající objekt školy prošel kompletní rekonstrukcí a nově byl doplněn o patrovou přístavbu. Škola tak získala prostor pro nové učebny a šatny žactva. Celkem tedy může svým žákům nabídnout 9 kmenových a 8 odborných učeben, učitelskému sboru 9 nových kabinetů. Veškeré prostory jsou rovněž vybaveny novým nábytkem a moderní audiovizuální technikou.
Čas strávený ve školních lavicích žákům jistě zpříjemní i nová školní jídelna s vlastním kuchyňským provozem. S využitím jeho služeb a kapacit se počítá i pro zájemce z řad místních obyvatel. V rámci výstavby byl splněn
i dlouholetý sen místních dětí a především jejich rodičů, když u objektu školy vyrostlo moderní a bezpečné hřiště pro míčové hry s umělým povrchem. „Velice si ceníme důvěry, které se naší společnosti dostalo k realizaci stavby, jejíž služby mohou využít nejen místní obyvatelé. Věřím, že základní škola má nyní ambice stát se novou dominantou obce,“ uvedl Ing. Petr Pejcha, obchodní náměstek VCES a.s. „Rovněž nás potěšil zájem a vstřícnost místních občanů, se kterými jsme se setkávali v celém průběhu výstavby,“ dodává následně Pejcha.
Celý projekt rekonstrukce a přístavby si vyžádal investici ve výši 73,5 mil. Kč. Částkou 55 mil. Kč přispělo Ministerstvo financí ze Státního rozpočtu, zbývajících 18,5 mil. Kč poskytla obec Mšené-lázně ze svých zdrojů.
„Naše škola nyní bez problémů pojme až 270 žáků,“ hrdě uvedl starosta obce Ing. Josef Bíža, jeden z hlavních realizátorů projektu. „Do její spádové oblasti patří kromě Mšeného-lázní i další okolní obce. Od nového školního roku bude škola sloužit i pro sedm z nich,“ popisuje Bíža.


Rekonstrukcí školy stavební aktivity v obci zdaleka nekončí. Mezi další investiční záměry patří především rekonstrukce komunikací ve všech místních částech obce, vybudování kanalizačního přivaděče včetně cyklostezky do Ředhoště a příprava ploch pro výstavbu rodinných domů. Místní občané, ale i návštěvníci, se mohou těšit na rozšíření lázeňského území a na vybudování soustavy rybníků v močidelském údolí.