Olomoucký primátor navštívil stavbu kanalizačního systému v Chomoutově

V pátek 29. června návštivil olomoucký primátor Martin Novotný stavbu
kanalizačního systému v části Chomoutov. Návštěva stavby bezprostředně
navazovala na tiskovou konfernci, na které byly přítomní novináři
informováni o průběhu projektu "Olomouc - rekonstrukce a dobudování stokové
sítě - II. část". Zástupce manažera projektu společnosti VHS a.s. Ing.
Kožušníček představil průběh prací a situací na jednotlivých podprojektech.
Největší zájem byl především o oblast Chomoutova, kde stavební práce nejvíce
omezují dopravu. Zástupci zhotovitele, sdružení VCES - SKANSKA, již dříve
přislíbili maximální urychlení prací tak, aby tato část projektu mohla být
ukončena v předstihu před stanoveným termínem.