Červená Voda má novou dominantu

Novou dominantou se již několik týdnů pyšní Červená Voda, konkrétně vrchol
křížové hory. V těsné blízkosti bývalého kostelíku zde totiž vyrostla 25
metrů vysoká rozhledna. Nová rozhledna, na jejíž vrchol vede 130 schodů,
bude pro návštěvníky otevřena o letních prázdninách každý den od 10 do 17
hodin, mimo prázdniny pak o sobotách a nedělích od 13 do 15 hodin. Rozhledna
na Křížové hoře doplňuje své dvě kolegyně - rozhlednu na Lázku a známější
rozhlednu na Suchém vrchu. Výstavba rozhledny přišla na 7,2 milionu korun.
Na financování projektu se částkou 0,8 mil. Kč podílel Pardubický kraj a 1,1
mil. Kč uhradila Obec Červená Voda ze svého rozpočtu. Zbývající část
finančních prostředků (5,3 mil. Kč) pak poskytly fondy EU.

Projekt rozhledny zpracoval Ing. Arch. Jan Mádlík a pro stavbu
byla vybrána společnost VCES a.s. Základ rozhledny představuje
železobetonový monolitický tubus s prefabrikovanými schodišťovými stupni a
podestami, vnější plášť rozhledny tvoří sbíjené vazníky s palubkami. Vlastní
stavba, která byla zahájena v květnu 2006, probíhala v náročných
klim.atických podmínkách. Život týmu Ing. Veselého občas komplikovalo
počasí. Za deště nebylo možné provádět betonáž, protože v tu chvíli byl
vrchol Křížové hory pro nákladní automobily nedostupný. Ani dovedení
elektřiny k rozhledně nebylo jednoduché. Práce probíhaly ve skalnatém
podloží a místy až v šedesátistupňovém svahu.

Křížová hora je jedním z vrcholů Jeřábské vrchoviny a vypíná se do výšky
735 m n.m. na východ od Červené Vody. Dříve to bylo oblíbené výletní a
poutní místo červenovodských obyvatel. V roce 1833 byl na vrcholu postaven
malý dřevěný kostelík, který vyhořel a na jeho místě byl vystavěn nový větší
kostelík s věží. Později přibyla také křížová cesta a v roce 1923 skromná
výletní restaurace. Po válce a vysídlení většiny původních obyvatel místo
postupně pustlo. Prostor za Křížovou horou byl vyčleněn jako cvičiště
armády, nejprve československé, po roce 1968 sovětské. Došlo k devastaci
Křížové hory a k likvidaci poutního místa. Křížová cesta byla vytrhána,
pískovcové kříže zlámány a pohozeny v lese, chata i kostelík byly poničeny
a nakonec zcela zbourány.

Obec Červená Voda průběžně pokračuje na rozšiřování základní kanalizační
sítě, kterou vybudovala v minulých letech. Současně investuje do lokalit
určených pro výstavbu nových rodinných domků, pro stabilizaci našich
obyvatel. Mimo těchto aktivit plánuje dokončení rekonstrukce základní školy
a výstavbu víceúčelového sportoviště. V souvislosti s přípravou nového
lyžařského areálu na Bukové hoře připravuje vybudování nové infrastruktury v
obci Mlýnický Dvůr.