Úřad práce ve Frýdku-Místku se přestěhuje do nových prostor

Slavnostní předání nové budovy Úřadu práce ve Frýdku-Místku proběhlo ve
čtvrtek 7. června. Nic už tedy nebrání tomu, aby se úřad práce s celou svou
agendou ve druhé polovině června přestěhoval do nové moderní budovy, která
se nachází na ulici Na Poříčí.

Klienty úřadu poprvé přivítá nová budova 21. června. V nové budově úřad
práce získá kvalitní a důstojné prostředí pro práci se svými klienty, ale
také pro své zaměstnance. Nová budova umožní také sestěhování
frýdecko-místeckých pracovišť úřadu práce pod jednu střechu. Až doposud úřad
práce působil na třech různých místech ve městě. Vedle služeb zaměstnanosti
se do nové budovy přestěhuje také agenda státní sociální podpory a lékařské
posudkové služby, které rovněž spadají do kompetence úřadů práce.

Stavba nové budovy podle projektu společnosti OSA projekt, s.r.o. Ostrava
byla zahájena v červenci roku 2006. Jako dodavatel stavby bylo vybráno
sdružení firem VCES - IMOS, které stavbu v celkové hodnotě 140 mil. Kč
zrealizovalo během 10 měsíců. Součástí stavby byly vedle budovy úřadu práce
také parkovací plochy. Klientům a zaměstnancům tak bude k dispozici celkem
59 parkovacích stání..

Úřad práce ve Frýdku-Místku poskytuje své služby 10800 evidovaných uchazečů
o zaměstnání, přičemž v mikroregionu frýdecko-místecka je to více než 5300
uchazečů o zaměstnání. Státní sociální podpora eviduje celkem 38 000
příjemců dávek, z toho 18500 z mikroregionu frýdecko-místecka. Lékařská
posudková služba ročně vyřizuje cca 5500 žádostí o lékařské posudky pro
účely sociální péče.