Nová budova magistrátu slouží občanům

Olomouc, 10. ledna 2006.
Za účasti zástupců města Olomouce, Olomouckého kraje a dodavatelských firem proběhlo v úterý 10. ledna 2006 slavnostní předání objektu Magistrátu města Olomouce na Hynaisově ulici.
V novém bezbariérovém objektu magistrátu občané najdou vedle pracovišť sedmi odborů také podatelnu a pokladnu a mohou si zde rovněž nechat ověřit podpisy. Novinkou je zřízení pěti obslužných pracovišť v přízemí budovy, kde občané získají veškeré základní informace a vyřídí zde jednoduché úkony související s činností odborů stavebního, koncepce a rozvoje, živnostenského, životního prostředí a odboru majetkoprávního. Obslužná pracoviště jsou pro občany otevřena nejen v úřední dny, tedy v pondělí a ve středu od 8 do 12 hod a od 13 do 17 hod, ale také v úterý a ve čtvrtek, a to v době od 8 do 12 hod a od 13 do 15.30 hod. Na ploše 2562 m2 jsou vybudovány kanceláře pro 200 úředníků.
Součástí zrekonstruovaného objektu v Hynaisově ulici, kde původně sídlily Dopravní stavby Olomouc, jsou vedle kanceláří také zasedací místnosti a víceúčelový sál. Zároveň se rekonstrukcí objektu magistrátu bylo vybudováno parkoviště s kapacitou 108 míst, přičemž 6 z nich je určeno pro imobilní občany.
Na základě architektonické studie zpracované atelierem Prof. ing. arch. Ivana Rullera a projekční kanceláří Alfaprojekt Olomouc akci realizovalo sdružení firem VCES a.s. a EUROGEMA CZ, a.s. nákladem 200 mil. Kč. Stavební práce probíhaly od dubna 2004 do srpna 2005. V následujících čtyřech měsících proběhla montáž veškerých technologií a budova byla předána do provozu v prosinci 2005, kdy proběhlo stěhování dotčených odborů magistrátu do nové budovy.
Budova byla přestavěna v novodobém stylu s aplikací moderních materiálů. Jednalo se o přestavbu do podoby tzv. inteligentní budovy, která je vybavena řadou progresivních technologií. Ty budou sloužit nejen vlastnímu provozu objektu, ale především občanům při vyřizování agend, podávání žádostí, získávání informací, vyjádření, dokladů nebo rozhodnutí.
S přihlédnutím na výhodnou polohu v blízkosti centra, na dostupnost veřejné dopravy a na přilehlé parkoviště, jsou do nově opraveného objektu dislokovány ty odbory magistrátu města, které jsou nejčastěji navštěvovány občany, a které do jisté míry spojuje při vyřizování náležitostí proces územního a stavebního řízení.
Dostavbou dvorního traktu byl rovněž realizován zasedací sál pro zastupitelstvo statutárního města s kapacitou 134 míst, který budou využívat nejen olomoučtí zastupitelé, ale také například zastupitelé Olomouckého kraje.
Objekt, který naplňuje dnešní požadavky na veřejné služby občanům a současně vytváří potřebné pracovní podmínky úředníkům, se oproti původní stavbě zvýšil o jedno patro a dostal novou fasádu vyhovující energetickému auditu. Budova je řešena jako bezbariérová; v rámci rekonstrukce byly vybudovány 3 výtahy. Ve střední části budovy byla použita nosná ocelová konstrukce s bohatým prosklením, která dala vzniknout dostatečně dimenzované vstupní hale a zásadním způsobem změnila tvář celé budovy.

Fotogalerie