Pacientům i personálu Nemocnice ve Svitavách začala sloužit nová jídelna

V pátek 16. února předali zástupci stavební společnosti VCES a.s. vedení Nemocnice ve Svitavách rekonstruované prostory jídelny a varny. Nové prostory již několik dnů slouží ve zkušebním provozu pacientům i personálu nemocnice.
Havarijní stav stravovacího provozu, který již nevyhovoval hygienickým normám, spolu s malou kapacitou jídelny pro personál byly hlavními důvody, proč vedení nemocnice rozhodlo o jeho rekonstrukci. Výsledkem je stravovací provoz, který zatím (ve zkušebním provozu) vaří cca 240 jídel pro pacienty ve všech dietních kategoriích a přibližně 350 jídel pro zaměstnance a cizí strávníky. Kapacita varny je nyní využita asi na 60 %, do budoucna nemocnice počítá poskytnutím služeb soukromým zdravotnickým subjektům, podnikatelům a malým provozovnám. Jídelna se 122 místy pak umožní bezproblémové obsloužení všech strávníků v době oběda.
Projekt rekonstrukce stravovacího provozu Nemocnice ve Svitavách připravila jihlavská společnost Ateliér Penta. Stavební práce zahájila 8. června 2006 společnost VCES a.s. a za sedm měsíců se podařilo varnu a jídelnu předat do zkušebního provozu. Financování projektu v celkové výši 104 mil. Kč zajistil v celém rozsahu Pardubický kraj.
Nemocnice v roce 2004 dokončila zatím nejvýznamnější a nejrozsáhlejší investici v podobě rekonstrukce a přístavby pavilonu akutní medicíny, která stála více než 300 mil. Kč. V rámci této investice vzniklo lůžkové oddělení ARO, oborová jednotka interní intenzívní péče, operační sály s centrální sterilizací, oddělení klinické biochemie a chirurgická a gastroenterologická ambulance. Investiční akce pokračovaly v roce 2006 digitalizací RDG oddělení včetně ultrazvukového pracoviště, kterou financovala nemocnice z vlastních zdrojů a za finanční pomoci města Svitavy celkovou částkou 9 mil. Kč. V areálu nemocnice bylo vybudováno také nové oblastní středisko záchranné služby včetně zázemí pro výjezdovou skupinu Svitavy. Tuto akci financoval Pardubický kraj částkou 10 mil. Kč.
V současnosti před nemocnicí stojí jako hlavní investiční úkol rekonstrukce všech lůžkových oddělení. Nejurgentnější je situace psychiatrického oddělení, ale rekonstrukcí musí nezbytně projít i hlavní lůžkový monoblok a budova ORL a LDN.