Chlumecká čistírna odpadních vod prošla náročnou rekonstrukcí

Sdružení společností VCES a.s. a Kunst s.r.o. předalo v pátek 15. prosince do zkušebního provozu čistírnu odpadních vod v Chlumci nad Cidlinou. Tato investiční akce, kterou realizovala śpolečnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. výrazně přispěje ke zlepšení životního prostředí a podmínek pro provozování vodovodů a kanalizací a dalšímu zlepšení vodárenských služeb v regionu Královéhradecka.
Akci „Rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod v Chlumci nad Cidlinou“ je možné připojit přívlastek „nadregionální“. Zařízení, které bylo uvedeno do provozu v roce 1993, čistí odpadní vodu z města a pozitivně ovlivňuje kvalitu vody v řece Cidlině a celém povodí středního Labe.
Přísnější požadavky na kvalitu odpadní vody vypouštěné do Cidliny, vyplývající ze změn zákonných předpisů v oblasti životního prostředí, si po 12 letech provozu čistírny vyžádaly návrh rekonstrukce čistírny městských odpadních vod. Realizací tohoto opatření dosáhla ČOV kapacity 5.500 ekvivalentních obyvatel a dokáže pojmout i odpadní vody ze sousedních obcí. Z hlediska kvality odpadní vody vypouštěné z čistírny do řeky, splňuje čistírna po své rekonstrukci podmínky stanovené správcem povodí, resp. vodoprávním úřadem.
Akce patří do kategorie staveb, na jejíž realizaci přispělo formou dotace Ministerstvo zemědělství ČR a prostřednictvím bezúročného úvěru i Evropská investiční banka. Dotace ze státního rozpočtu činila 4,7 mil. Kč, výše úvěru dosáhla 7,8 mil. Kč. Zbylé finanční prostředky ve výši 17,1 mil.Kč uhradila společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. Projekt rekonstrukce a intenzifikace zpracovala společnost Pöyry Environment a.s. Stavba byla zahájena letos v září a v polovině prosince je uvedena do zkušebního provozu. Postup výstavby byl navržen tak, aby odstavení ČOV během rekonstrukce mělo co nejmenší dopad na kvalitu řeky Cidliny. Zhotoviteli, sdružení VCES a.s a Kunst s. r.o., spolu s provozovatelem čistírny - Královéhradeckou provozní, a.s. se podařilo zajistit po dobu rekonstrukce částečné čištění odpadních vod. Stavba byla provedena ve velmi dobré kvalitě a v rekordně krátkém čase.