Škola ve Velké Bystřici má novou tělocvičnu

Žáci a učitelé Masarykovy základní školy ve Velké Bystřici se dočkali moderní tělocvičny. Stavba nové tělocvičny, která vyrostla na místě původního školního hřiště, trvala necelých devět měsíců.
Výstavba moderního sportoviště navázala na již realizované stavební úpravy Masarykovy základní školy, které proběhly v roce 2005. Nová tělocvična definitivně vyřešila problémy školy s nevyhovujícími prostory pro výuku tělesné výchovy a město získalo důstojné prostory nejen pro místní ligový házenkářský oddíl a rozvoj mládežnické základny házené, ale i pro další organizace a spolky Velké Bystřice.
Nová tělocvična má rozměry 27 x 50 metrů a disponuje nezbytným sociálním zázemím a parkovištěm pro návštěvníky. Na realizaci této investice v celkové výši 26,034 milionu Kč se částkou 18,8 milionu korun podílel státní rozpočet, Město Velká Bystřice z vlastních zdrojů uhradilo 2,234 mil. Kč. Zbývající část finančních prostředků ve výši 5 mil. Kč poskytla sousední obec Mrsklesy.
Realizací stavby byla na základě výběrového řízení pověřena společnost VCES a.s., odštěpný závod OLOMOUC. Projektovou dokumentaci připravila Projekční kancelář Ing. Schneider.
Kapacita Masarykovy základní školy je 500 žáků, v současné době ji navštěvuje cca 450 dětí.