VCES a.s. patří mezi Českých 100 nejlepších

Cílem soutěže „ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH” je v celonárodním měřítku nalézt, vybrat, zviditelnit a veřejně slavnostním způsobem ocenit české (v ČR zaregistrované) firmy, podniky, či společnosti z co nejširšího spektra ekonomických aktivit, které dosahují vynikajících, mimořádných anebo pozitivně pozoruhodných výsledků.

Systém vyhodnocení a stanovení pořadí „ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH” v maximální míře využívá konkrétní znalosti širokého okruhu vybraných odborníků. Nominace proto vycházejí z osobních znalostí, zážitků, či zkušeností z období posledních dvanácti měsíců, získaných jak při profesionální činnosti (to především), tak i ze soukromých kontaktů s nejrůznějšími hospodářskými subjekty.

Výběr (nominace) firem pro zařazení mezi „ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH” má pouze tři omezení:

  • subjekt navrhovaný musí být registrován v ČR a být zde plátcem daní,
  • měl k datu 30. září daného roku nejméně 20 zaměstnanců,
  • jeho obrat za posledních 12 měsíců byl nejméně 30 milionů Kč.

Základním a jediným měřítkem konečného umístění je četnost nominací jednotlivými respondenty!

Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo v pátek 24. listopadu 2006 ve Španělském sále Pražského hradu, kde ocenění převzal generální ředitel a předseda představenstva společnosti VCES a.s. JUDr. Miroslav Boštík.