Nová stanice pro hasiče v Broumově

Úterý 21. listopadu bylo pro broumovské hasiče ve znamení oficiálního převzetí nové stanice v Soukenické ulici, kam se hasiči přestěhovali z původních, již nevyhovujících prostor.
Původní objekt stanice v centru Broumova byl v havarijním stavu, stejně tak jako garáže pro výjezdovou techniku. Proto Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje rozhodl o jejím přestěhování do nových prostor, které vznikly rekonstrukcí a dostavbou původní administrativní budovy Celní správy ČR. Nová stanice představuje nejen důstojné zázemí pro své příslušníky hasičského záchranného sboru, ale také moderní garáže pro výjezdovou techniku. V budově stanice má své prostory také jednotka dobrovolných hasičů Broumov.
Nová stanice disponuje celkem šesti garážovými stání, která doplňuje nezbytné dílenské zázemí. Pět garážových stání využívají profesionální hasiči a jedno slouží jednotce sboru dobrovolných hasičů. Součástí stanice je technologie ovládajících vyhlašování poplachu, automatického odsávání zplodin a otvíraní výjezdových vrat. Příslušníci jednotky mají k dispozici vedle sociálního zázemí také prostory pro tělesnou přípravu (posilovnu a venkovní hřiště).
Rekonstrukce a dostavbu stanice Broumov, která probíhala od listopadu 2005 do října 2006, byla financována částkou 17,5 mil. Kč ze státního rozpočtu, Město Broumov přispělo 1 mil. Kč. Projektovou dokumentaci dostavby stanice HZS v Broumově zpracovala společnost CENTRUM Pardubice, projektový ateliér, s.r.o. Generálním dodavatelem stavby byla společnost VCES a.s., odštěpný závod PREMING.