Osvědčení "Bezpečný podnik" pro odštěpný závod Vodohospodářské stavby

V průběhu května a června letošního roku proběhl na odštěpném závodě Vodohospodářské stavby prověrka dle programu „Bezpečný podnik“, kterou prováděl Oblastní inspektorát práce Hradec Králové.
Po úspěšném absolvování prověrky získala společnost VCES a.s., odštěpný závod Vodohospodářské stavby osvědčení, které ji umožňuje používat titul „Bezpečný podnik“.
Slavnostní předání osvědčení proběhlo v úterý 24. října 2006 v Kaisersteinském paláci v Praze, kde jej z rukou ministra práce a sociálních věcí RNDr. Petra Nečase převzal ředitel odštěpného závodu Vodohospodářské stavby Ing. Martin Chlumecký.