Nymburk zvýšil kapacitu čistírny odpadních vod

Město Nymburk v uplynulých dnech dokončilo projekt intenzifikace čistírny odpadních vod. Stávající čistírna postavená v polovině 90. let již přestala kapacitně dostačovat rostoucím požadavkům na množství čištěných odpadních vod.
Realizovaná intenzifikace zvýšila kapacitu linky o 50 % oproti původním hodnotám a nově dostavěná část umožní provádět účinnou a bezpečnou denitrifikaci v hlavní lince. Dostavba chemického srážení zabezpečí odstranění fosforu na limity doporučené vládním nařízením č. 61/2003 po roce 2010. V rámci investice byly provedeny doplňky stávající technologické linky, které využívají stávající objekty a zintenzivňují odvodňování kalů, zlepšují anaerobní stabilizaci kalů a zjednodušují manipulaci s kalem, který je následně využíván v zemědělské výrobě.
Kapacita čistírny odpadních vod byla zvýšena z 25 000 EO na 37 500 EO, což do budoucna umožní napojení nově vznikajících průmyslových podniků a nových příměstských povodí.
Celkové náklady projektu dosáhly výše 65,666 mil. Kč včetně . Investor, město Nymburk, z vlastních zdrojů uhradil 15,346 mil. Kč. Českomoravská rozvojová a záruční banka poskytla zvýhodněný úvěr ve výši 25,160 mil. Kč, stejnou částkou se pak formou dotace podílelo Ministerstvo zemědělství ČR.
Projekt stavby, která trvala od dubna 2005 do září 2006, zpracovala společnost VIS, spol. s r.o. Hradec Králové. Inženýrink zajišťovaly Vodovody a kanalizace Nymburk a.s. Po stavební stránce projekt zajistila společnost VCES a.s., odštěpný závod Vodohospodářské stavby.