Nový domov důchodců nabídne 85 lůžek

Necelé dva roky trvala výstavba nové budovy Domova důchodců v Lanškrouně, kterou v úterý převzali za přítomnosti senátorky Ludmily Müllerové a krajského radního Miloslava Maceli zástupci investora města Lanškroun.

Nový domov důchodců, který se nachází v těsné blízkosti domu s pečovatelskou službou (dříve Penzionu – domova pro důchodce) disponuje celkem 75 lůžky, která jsou rozdělena do 15 dvoulůžkových a 45 jednolůžkových pokojů. Dalších 10 lůžek je určeno pro krátkodobé pobyty (denní, týdenní nebo měsíční stacionáře). Již v tuto chvíli jsou všechna lůžka v domově důchodců obsazena a zástupci města jsou přesvědčeni, že i kapacita stacionáře bude využívána na 70 až 80 procent. Zájem o lůžka v domově důchodců tak překračuje jeho kapacitní možnosti. Spádová oblast Lanškrouna přitom představuje cca 21 tisíc obyvatel, vlastní město Lanškroun má 10 tisíc obyvatel.

Domov důchodců vedle standardních služeb (ubytování stravování, osobní hygiena, pečovatelské a ošetřovatelské úkony apod.) nabídne také ordinaci lékaře a ambulantní rehabilitace. Služeb stravovacího provozu bude využívat také pečovatelská služba, která rozváží obědy klientům ve městě. Obyvatelé domova i vedlejšího domu s pečovatelskou službou budou moci využívat i ekumenickou kapli, ve které budou slouženy bohoslužby křesťanských církví.

Náklady na stavbu budovy domova důchodců dosáhly výše 123,2 mil. Kč. Na stavbu město Lanškroun obdrželo dotaci Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 91,8 mil. Kč. Zbývající část nákladů ve výši 31,4 mil. Kč uhradilo město Lanškroun ze svého rozpočtu.

V následujícím období město chce město Lanškroun zrealizovat výstavbu propojovací chodby k sousednímu objektu DPS, která usnadní pohyb personálu i ubytovaných klientů mezi oběma objekty.

Projekt nového domova důchodců v Lanškrouně připravila společnost B K N spol. s r.o. z Vysokého Mýta a stavbu realizovala společnost VCES a.s., odštěpný závod OLOMOUC.