Předseda představenstva Bouygues Construction na návštěvě v České republice

Středa 13. září patřila ve společnosti VCES návštěvě předsedy představenstva a generálního ředitele Bouygues Construction pana Yvese Gabriela. Francouzskou delegaci doplnili ještě pánové Michel Cote, Olivier-Marie Racine, Daniel Rigout a Dominiques Forgues. V průběhu dne francouzskou delegaci spolu s českou stranou postupně přijali primátor města Pardubic Ing. Jiří Stříteský, hejtman Pardubického kraje Ing. Michal Rabas, primátor města Hradce Králové Ing. Otakar Divíšek a hejtman Královéhradeckého kraje Ing. Pavel Bradík.

Dopoledne delegace navštívila odštěpný závod Vodohospodářské stavby v Hradci Králové, kde se setkali se členy vedení společností stavebního koncernu VCES. V odpoledních hodinách pak proběhlo setkání s mladými manažery VCES a návštěva vyvrcholila prohlídkou stavenišť Knihovnicko-informačního centra a Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové.