Intenzifikace ČOV Chrudim

Specifikace projektu:

NázevIntenzifikace ČOV Chrudim
KrajPardubický kraj
LokalitaChrudim
ProjektantVIS Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.
InvestorVodovody a kanalizace Chrudim, a.s.
Zahájení výstavbyIX/2003
Dokončení stavbyI/2006
Objem výstavby100 a více mil. Kč
Typ zakázkystátní
Typ výstavbyEkologické a inženýrské stavby
Typ stavbyčistírna odpadních vod

Popis:

Rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod zvýšila její kapacitu na 50 000 EO. Tato kapacita pokryje budoucí potřeby průmyslu ve městě a umožní připojení dalších okolních obcí. Původní aktivační nádrže byly přestavěny na denitrifikaci s hyperboloidními míchadly a regeneraci kalu s jemnobublinnou aerací. Z denitrifikačních nádrží je odpadní voda čerpána do nových aktivačních nádrží s jemnobublinnou aerací. Součástí stavby je i nová dmychárna, která je umístěna v suterénu. V usazovacích a dosazovacích nádržích bylo provedeno nové technologické zařízení. Kalové hospodářství bylo doplněno zahušťovacím zařízením a odstředivkou. Pozornost upoutává i nový membránový plynojem pro jímání bioplynu, který je následně využit v kogenerační jednotce pro výrobu elektrické energie pro potřeby ČOV.