Kanalizace a ČOV Kutná hora

Specifikace projektu:

NázevKanalizace a ČOV Kutná hora
KrajStředočeský kraj
LokalitaKutná Hora - místní části Kaňk a Malín
ProjektantVIS Vodohospodářsko-inženýrské služby, spo. s r.o.
InvestorVodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.
Zahájení výstavbyVI/2003
Dokončení stavbyIV/2006
Objem výstavby100 a více mil. Kč
Typ zakázkystátní
Typ výstavbyEkologické a inženýrské stavby
Typ stavbyčistírna odpadních vod

Popis:

Splašková kanalizace v místních částech Kaňk a Malín, pro napojení 2 000 obyvatel, je realizována jako gravitační se zaústěním do 9 centrálních čerpacích stanic. V místní části Malín je provedeno celkem 8 435 m stok DN 250, 422 m stok DN 400 a 2 155 m výtlaků DN 90 a 125. V místní části Kaňk je provedeno 5 346 m stok DN 250 a 1 740 m výtlaků DN 63, 90, 110 a 125. Odpadní vody jsou dále odváděny stávající stokovou sítí do ČOV v Kutné Hoře, jejíž rekonstrukce, zejména technologické části, byla také součástí stavby. Na vstupu a výstupu ČOV byly vybudovány nové čerpací stanice s výkonem 180 l /s, bylo rekonstruováno hrubé předčištění a strojní vybavení čerpací stanice kalu do vyhnívací nádrže a čerpací stanice vyhnilého kalu. Dále bylo vybudováno nové kalové hospodářství pro ekologickou likvidaci kalu. V rámci akce byly realizovány nové napájecí silové kabely, úprava stávající elektroinstalace, nové ovládání a signalizace a dispečink.